Erfenis

Kan ik de executeur vertrouwen?

“Na het overlijden van schoonmoeder kregen we een erfenis met de mededeling: “Dit is het, vertrouw me maar”. Haar schoonzoon, een advocaat, was de executeur. Maar zo veel jaren later zit deze zaak me nog dwars. Is zo’n gang van zaken gebruikelijk?” A. van Noort

Het is toch vreemd wat er bij u gebeurd is, zeker als de executeur een advocaat was. Die zou beter moeten weten. Natuurlijk is er vaak wat achterdocht van de erfgenamen richting de executeur. De afwikkeling duurt vaak lang. Zou de verdeling wel eerlijk gaan?, is al gauw de gedachte. Maar de executeur is verplicht de hele erfenis zo snel en goed mogelijk af te wikkelen. De verdeling van de erfenis gebeurt door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen. Dat laatste heeft hij duidelijk niet gedaan. Waarom niet, dat is de vraag die uw man hem alsnog moet stellen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 4 2017

Geef een reactie