participatiewet

Kabinet laat plannen voor onderbetaling arbeidsbeperkten varen

Het plan van staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken om arbeidsgehandicapten minder uit te betalen dan het minimum loon is gesneuveld. Om dit door te voeren is een aanpassing nodig aan de participatiewet, maar die aanpassing komt er niet. Het kabinet acht het plan niet uitvoerbaar en bovendien is er geen maatschappelijk draagvlak voor. 

Onder minimumloon

Het plan uit de koker van Van Ark wordt genoemd in het regeerakkoord en houdt in dat dat werkgevers arbeidsgehandicapten alleen maar hoeven te betalen voor wat zij daadwerkelijk produceren. Dat kan dus betekenen dat het loon onder het wettelijke minimumloon uitkomt én dat het opbouwen van pensioen lastig wordt. Het idee achter het plan is om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen, want ruim de helft van de mensen die binnen deze groep vallen zitten nu werkloos thuis.

Petitie

Om dit ook daadwerkelijk door te voeren moet de participatiewet gewijzigd worden, een wet waarin onder meer staat dat mensen met een arbeidsbeperking meer moeten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Deze aanpassing komt er dus niet, want het plan van van Ark krijgt onvoldoende steun. Dit tot grote opluchting van de arbeidsgehandicapten zelf, die de afgelopen tijd geregeld actie hebben gevoerd tegen het plan. Zo wordt er onder meer een petitie gestart door de beweging Wij Staan Op!, die zich inzet om de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook veel kerken, amatschappelijke organisaties en vakbonden spreken zich uit tegen de plannen van Van Ark.

Opluchting binnen politiek

Niet alleen de arbeidsgehandicapten zelf zijn blij dat er geen loonkorting voor arbeidsgehandicatpen komt. Ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 zien volgens bronnen binnen de Haagse politiek al vanaf het begin niets in het plan en dringen er meermaals bij Van Ark op aan om het nog eens te herzien. Terwijl zij hierover nadenkt gaat de staatssecretaris in gesprek met maatschappelijke organisaties. Dezelfde bronnen beweren in Trouw dat zij na deze gesprekken de conclusie heeft moeten trekken dat haar idee niet uitvoerbaar is.

(Bron: Trouw, NOS, ANP, archief)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    De regeringspartijen moet niet hypocriet zijn. De participatiewet is al sinds 2008 in de maak en was zeker al 5 jaar eerder in ontwerp. Er was niet één partij die daadwerkelijk heeft laten weten, niet achter deze wet te staan. En toen vanaf 2008 tot op heden, tienduizenden arbeidsgehandicapten, ontslagen werden in de Sociale Werkvoorziening, heeft niemand daar ook maar één poot naar uitgestoken. De Haagse heks is daar tientallen keren op aangesproken door de media en elke keer was het antwoord, steevast: “Dan moet ik daar nog eens een keer naar kijken”. Er was niet één partij die daadwerkelijk iets heeft ondernomen om de arbeidsgehandicapten in bescherming te nemen. Ik weet niet of het uit angst is voor a-sociale Rutte, of dat de regeringspartijen, elk, in de veronderstelling waren, dat het de juiste keus was, om deze stakkers op straat te flikkeren. Met nu als gevolg, dat nog maar 1/3 deel van alle gehandicapten een baan heeft. 2/3 deel zit thuis achter de geraniums te verpieteren. En alle bezuinigde financien worden aangewend om Amerikaanse miljonairs (uit het zelfde kamp als a-sociale Rutte) te verrijken. Een van de vele pogingen van de uitverkorenen, om Nederlands kapitaal weg te sluizen, ten koste van de Nederlandse samenleving.