arbeidsbeperkten

Arbeidsbeperkten zijn niet blij met mogelijke aanpassing participatiewet

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een aanpassing doen in de huidige participatiewet, maar deze aanpassing wordt niet met open armen ontvangen. Zeker niet door arbeidsbeperkten, want zij zien onder meer hun kansen op de opbouw van pensioen in rook opgaan.

Aanpassing aan de huidige wet

In 2015 wordt er onder leiding van de toenmalige staatssecretaris Jetta Klijnsma een nieuw wet doorgevoerd: de participatiewet. Hierin staat bijvoorbeeld dat sociale werkplaatsen langzaam aan moeten verdwijnen, omdat arbeidsbeperkten aan de slag moeten bij ‘gewone’ werkgevers. Dit is tot nu toe nog niet gelukt, want van de 200.000 arbeidsgehandicapten heeft zeker de helft geen werk. Om dit tij te keren wil het kabinet het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een arbeidsbeperking in diens te nemen. Het plan is als volgt: werkgevers hoeven arbeidsbeperkten alleen te betalen voor het deel wat zij daadwerkelijk produceren, wat kan betekenen dat het loon van deze persoon minder is dan het minimumloon. De werknemer kan aanspraak maken op een eventuele aanvulling, maar als de persoon in kwestie te veel spaargeld heeft of een werkende partner, dan krijgt hij of zij deze aanvulling niet. Ook pensioen opbouwen wordt lastiger omdat dit enkel wordt berekend over het verdiende loon en niet over aanvullingen. Dit heeft ook effect op de eventuele werkloosheidsuitkering die arbeidsberperkten ontvangen als zij onverhoopt hun baan kwijtraken, want de hoogte van de WW-uitkering wordt ook berekend over het loon.

Meer werkgelegenheid, minder geld

Volgens het kabinet wordt het door deze regeling niet alleen aantrekkelijker om mensen met ene arbeidsbeperking aan te nemen, maar kost het de overheid ook minder geld. Het geld dat er overblijft wil het kabinet stoppen in de gemeenten, zodat zij dit weer kunnen besteden aan de begeleiding van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Petitie

Het kabinet ziet veel voordelen, maar de arbeidsbeperkten zelf zien veel nadelen. “Wat mij zo dwars zit, is dat er veel over gehandicapten wordt gepraat, maar niet met gehandicapten”, zegt Jiska Stad-Ogier, medeoprichter van Wij Staan Op. Wij Staan Op is een beweging van mensen met een beperking die zich inzetten om de positie van gehandicapten te verbeteren. Zij zijn een petitie gestart tegen het wetsvoorstel van Van Ark, omdat het volgens hen zorgt voor ongelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Inmiddels is deze al meer dan 62.000 keer ondertekend. U kunt dit ook doen: naar de petitie.

(Bron: Wij staan op!, NOS, ANP, archief)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    De participatiewet is één grote farce, één grote leugen. … En Jette Kleinsma, bijgenaamd “De Haagse Heks” (PvdA) heeft alle betrokken slachtoffers en de media, jaren lang bedrogen, in opdracht van de VVD. Ik heb zelden een dergelijke doortrapte leugenaar, zo vasthoudend horen liegen, terwijl ze keer op keer betrapt werd op onwaarheden. Maar ze is hier rijkelijk voor beloond, met haar nieuwe functie (Commissaris van de Koningin in Drente)… Alle wijzigingen in de Wet Sociale Werkvoorziening, zijn maatregelen om de Sociale Werkvoorziening om zeep te helpen en alle arbeidsgehandicapten over te hevelen naar de bijstandswet. De Sociale Werkvoorziening, wordt sinds 1994, systematisch kapot gemaakt. En sinds 2004, heeft de Vakbond, de arbeidsgehandicapten geheel in de steek gelaten. Dit beleid is een schande voor een beschaaft land en alle betrokken daders moeten zich diep schamen. In het bijzonder, de Haagse Heks. Deze laatste twee maatregelen, die nu weer in opspraak zijn, zijn alleen maar bezuinigingsmaatregelen om de kosten, voor de uitgave van arbeidsgehandicapten, voor de overheid, te drukken. Hiermee komen de arbeidsgehandicapten steeds meer in de knel. Dit is wéér een van de vele handelingen van de VVD om de arbeidersklasse in dit land, hard te treffen.