middeninkomens

Ingrijpen overheid nodig om middeninkomens te ondersteunen

Onzekerheid en druk, een grote groep Nederlanders met een middeninkomen heeft er dagelijks mee te maken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in het rapport De val van de middenklasse? dat de overheid meer rekening moet gaan houden met de middenklasse.

Geen subsidies of woning in de sociale sector

De conclusie in het rapport is dat middengroepen over het algemeen wel hun positie weten te handhaven, maar daarvoor moet wel harder gewerkt worden en meer onzekerheid geaccepteerd. Zij hebben vaker 2 inkomens nodig, moeten rekening houden met de flexibiliteit en tijdelijkheid van werk, moeten werk en zorgtaken combineren en meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen om risico’s het hoofd te bieden. Daardoor voelen zij steeds meer onzekerheid.

Ook is er het gevoel dat de overheid te weinig doet voor het midden. De hoge inkomens zijn veelal in staat om financiële tegenvallers zelf op te vangen en de lage inkomens worden gesteund door de overheid, maar de middeninkomens voelen zich vaak in de steek gelaten. Zij kunnen geen beroep doen op subsidies en toeslagen en geen woning in de sociale sector huren. Zij kunnen nog net het hoofd boven water houden, maar een vetpot is het zeker niet.

Maatregelen overheid

Om de kwetsbaarheid van middengroepen te verkleinen en de stabiliteit van deze groep te ondersteunen moet de overheid aan de slag, vindt de WRR. Meer vaste arbeidscontracten, meer investeren in bijscholing van werknemers, meer rekening houden in de belastingwetgeving en gezinnen beter ondersteunen. Allemaal maatregelen die de overheid kan gebruiken om de druk op de middenklasse te verminderen. Geen ander West-Europees land heeft zo veel zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en zo veel mensen met een tijdelijk contract. Ondanks het economische herstel zijn deze aantallen in Nederland niet gedaald. De WRR pleit voor minimumtarieven voor zzp’ers en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Mbo’ers hebben concurrentie van hoogopgeleiden

De WRR heeft ook onderzoek gedaan naar middelbaar opgeleiden. Oftewel mensen met een middelbare beroepsopleiding of een havo- of vwo-opleiding. Daaruit blijkt dat vooral bij mbo’ers het maatschappelijk onbehagen groeit. Zij ervaren weinig grip te hebben op hun toekomst. Deze onzekerheid is niet alleen veroorzaakt door flexibilisering van de arbeidsmarkt en een terugtrekkende overheid, maar ook door concurrentie van hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden die onder hun niveau werken drukken middelbaar opgeleiden naar functies voor laagopgeleiden. Startende middenklassers ondervinden daardoor problemen om een huis te kopen en een gezin te stichten.

82 procent Nederlanders heeft middeninkomen

Tot de middenklasse worden verschillende groepen gerekend en qua inkomen wordt er meestal uitgegaan van 30.000 tot 65.000 euro bruto per jaar. De WRR hanteert het gestandaardiseerde inkomen: het netto besteedbaar inkomen na afdracht van belasting en premies en gecorrigeerd voor verschillen in de samenstelling van het huishouden. Het gaat dan om de groep mensen die tussen de 15.000 en de 50.000 euro te besteden heeft. Bij deze berekening behoort 82 procent van de Nederlandse bevolking tot de middeninkomens, 12,5 procent tot de lagere inkomens en 5,4 procent tot de hogere inkomens.

(Bron: wrr.nl, NOS)

Geef een antwoord

Reacties (5)

  Hanneman says:

  Ingrijpen? Da’s precies wat Rutte en al die lieden aan zijn tafel niet willen laat staan zullen. De WRR stelt maar een eind weg. Dát is de VVD reflex. Laat ik nu in alle naiviteit hebben gedacht dat als je maar niet in die onderste inkomenslagen terecht hoeft het allemaal best te doen zal zijn. Dat zal voor een deel waar zijn. maar hoger opgeleidde mensen kunnen ook ten val. Ik denk dat in de sociaal-economische politiek de middeninkomens dezelfde betekenis hebben als de laagste inkomens. Het zijn alletwee groepen die geld genereren voor de verzekeraars, banken, bedrijven en niet in de laatste plaats de staat. Het midden doet dat enkel hoger opgeleid of met een wat hoger inkomen. Want consumeren zullen ze. Tot het water ze aan de lippen staat. En de rest interesseert Den Haag geen zier. Dat ze in hun hardwerkende, hoger geschoolde bestaan wat leefomstandigheden betreft al zo’n beetje tegen die van de al uitgekleedde lagere inkomens aanschuren telt óók niet. U wilt VVD. U hebt ’t.

   CPMK says:

   Dit is bepaald geen duidelijk betoog!!!!

  oosterwijck says:

  Europa loopt altijd achter Amerika aan en juist daar is de middeninkomensklasse vanaf 2005 geheel uitgekleed. Op dit moment heeft Amerika nauwelijks nog een middeninkomensklasse. De situatie is daar: Of je hebt géén werk, of je hebt drie banen, waarmee je nauwelijks een minimum inkomen vergaard. De werkloze klasse leeft op voedselbonnen, de voedselbank en giften van de vele kerken die Amerika telt. … Zo’n zelfde situatie staat ook onze Nederlandse middeninkomensklasse te wachten. In Duitsland zijn ze ons al een paar jaar voorgegaan. Daar moet de middenklasse ook meer dan één baan hebben, om normaal rond te komen. De onderklasse leeft ook in Duitsland van de voedselbank en charitatieve instellingen. Duitsland heeft dan nog het voordeel dat de huizen 50% goedkoper zijn en de voedselprijzen 20% goedkoper zijn, evenals de prijzen voor auto’s en brandstoffen, als in ons land. … Maak je borstje maar nat, beste middeninkomensklasse, ze gaan je nog meer afpakken. Ten minste, Zolang de VVD met Rutten aan de macht blijft. Die club is vastbesloten om iedereen aan de bedelstaf te brengen, ten voordele van de bankdirecteuren. Die moeten immers meer bonussen krijgen.

   CPMK says:

   ’n iets te overdreven betoog maar in essentie is dit de gang van zaken, De politiek loopt echt de USA achterna onder meer te trachten te trachten in het gezicht van de grootte Amerikaanse politiek en het zakelijk bedrijfsleven te komen en zodoende na de politiek ’n riante baan te bemachtigen al wordt dat natuurlijk te stelligste ontkent zo ik dat Rutte heb horen beweren.
   De politiek heeft de afgelopen jaren gezorgd dat de middenstand hier en daar aan de ondergang is geholpen doordat de werknemers steeds op de nullijn zijn gehouden en de top van het bedrijfsleven er steeds maar weer sterk op vooruit ging, nu het wat beter gaat claimt de politiek deze vooruitgang maar dat is niet zo dat komt door de buitenlandse vraag en dat weten ze zelf ook wel, maar dat typeert de politiek als het slecht gaat is altijd de ander z’n schuld en als het goed gaat zijn het net Bokito’s die op hun borst trommelen.
   Ik hou het hierbij want ik kan nog uren doorgaan.

  CPMK says:

  Er wordt gesuggereerd dat de laag betaalde allerlei subsidies krijgen en ze daardoor beter af zijn dan de middeninkomens maar dat is geenszins het geval dan moet je wel heel er minimaal inkomen hebben en dat zijn de echte armen onder ons die moeten leven van zo’n €12000 en minder en dat dat gun ik niemand, ik zelf zit rond de €20000 en krijg ook geheel geen ene bijstand, daar zit ik trouwens ook niet op te wachten Maar er wordt net gedaan of al die mensen profiteurs zijn…….