Erfenis

Heb ik bij een erfenis altijd een notaris nodig?

We zijn met 2 kinderen. Mijn moeder is 88 jaar. Ze heeft geen huis, maar wel zo’n € 21.000 op de bank. Ik heb een volmacht om haar bankzaken te doen. Moeten we nu naar de notaris zodat ik straks ook de erfenis kan regelen? Mevr. L. de Vries

Het regelen van alle administratieve rompslomp na een overlijden gebeurt vaak door een executeurtestamentair, die door de overledene in een testament is benoemd. Als dat niet het geval is, kunnen de erfgenamen hem of haar ook zelf aanwijzen. Maar nabestaanden moeten het niet moeilijker maken dan het is. U kunt gewoon met uw broer of zus om de tafel gaan zitten en afspraken maken over de uitvaart. Het verdelen van haar bezittingen en het geld zal niet moeilijk zijn. Er hoeft geen erfbelasting betaald te worden, omdat de erfenis onder de vrijstelling van ruim € 20.000 per persoon ligt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen goed is. Bij ingewikkelde erfenissen, met een ex- man, halfbroers of stiefzusters die misschien in het buitenland wonen, is het wel raadzaam een notaris in te schakelen. Al was het alleen maar om er iemand bij te hebben die echt boven de partijen staat.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 10 2016

Geef een reactie