Erfenis

Is voorwaardelijk accepteren van erfenis handig voor ons?

Onlangs is onze moeder overleden. Wij blijven achter met 4 dochters en verder geen naaste familie; onze vader is al in 1997 overleden. Nu had mijn moeder nog een lening die niet komt te vervallen bij overlijden. Is beneficiair aanvaarden van de erfenis voor ons verstandig? Diana H.

Het beneficiair of voorwaardelijk accepteren va n een erfenis heeft een aantal voordelen. Je wordt als erfgenaam niet belast met de schulden van de overledene. Maar mocht er toch wat overblijven, dan heb je daar toch deels recht op. Bovendien geldt dit beneficier accepteren voor alle erfgenamen. Dat schept duidelijkheid. Je kunt een erfenis ook helemaal verwerpen, maar da n krijg je ook niks als er achteraf toch wat te erven zou zijn. Bovendien gaat bij ver we pen van de nalatenschap de erfenis inclusief schuld naar de volgende groep rechthebbenden. Dan zou het zo kunnen zijn dat de kinderen met de schuld opgezadeld worden. U moet overigens wel enige haast maken met uw keuze. Om de erfenis voorwaardelijk te aanvaarden of zelfs helemaal te verwerpen, moet u binnen drie maanden na het overlijden een verklaring bij de rechtbank afleggen. Natuurlijk is het verstandig hiervoor een notaris te raadplegen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 48 2016

Geef een reactie