Algemeen schenken

Mag mijn buurman mijn boom kappen?

“Achter mijn garage ligt een stukje grond van honderd vierkante meter van mijn buurman, die in het buitenland woont. Ik heb twintig jaar voor dit stukje grond gezorgd; schoongehouden en getuinierd. Als geste heb ik er een mooie Italiaanse populier gepoot. Nu komt mijn buurman terug en wil de boom kappen, op mijn kosten. Is dit terecht?”C.M. Vroombout

Bij elk programma van De Rijdende Rechter zie je dat de wet niet zwart of wit is. Er is niet voor elk probleem een rechtsregeltje om de onderlinge verhoudingen soepel te laten verlopen. Rond wetten en regels is een groot grijs gebied, waar mensen elkaar tegemoet moeten komen, elkaar iets moeten gunnen en soms een gewoon dankjewel moeten zeggen. U heeft er voor gezorgd dat het onkruid niet 20 meter hoog staat, waardoor de teruggekeerde buurman niet een tuinman hoeft te betalen om zijn stukje grond opnieuw te ontginnen. Hij kan natuurlijk zijn redenen hebben de boom te kappen. Misschien staat deze slanke Italiaan in zijn zon. Maar het ligt dan voor de hand dat hij die kosten zelf betaalt, al heeft u de aanplant gedaan. Zonder uw onderhoud had hij misschien wel 10 wilde acacia’s moeten laten ruimen. Hij mag zijn tuin natuurlijk zelf gaan inrichten, maar moet die investering zelf betalen. U heeft hem toch ook geen rekening gestuurd voor uw werkzaamheden? Bovendien had hij eerder kenbaar kunnen maken dat hij die boom niet zag zitten. Maar de kern is dat jullie opnieuw buren moeten worden. Om in de toekomst goed samen te kunnen leven, moet je respect voor elkaar hebben en elkaar wat gunnen. Daar past niet een botte bijl bij. Mijn advies, drink er een kopje koffie over, want met de wet kom je niet altijd verder.

Bron: MAX Magazine- editie 19.

Geef een antwoord