aankopen

Krijgen wij de hoortoestellen slechts in bruikleen?

‘Mijn vrouw heeft bij Beter Horen 2 hoortoestellen aangeschaft. De kosten bedragen 1.311 euro, inclusief verzekering. De zorgverzekeraar vergoedt 831 euro, de rest is eigen bijdrage. Maar nou hoorden we pas op het laatst dat we de toestellen in bruikleen krijgen. Dat willen we niet!’ R. Ruisdonk

Dat zou ik ook niet leuk vinden, maar zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft er wel over nagedacht. Doordat Beter Horen de toestellen in bruikleen geeft, vallen ze niet onder het eigen risico. Als u dat dit jaar dus niet opmaakt, levert dat een behoorlijke besparing op. De eigen bijdrage van 25 procent moet u wel betalen; die is wettelijk verplicht. De vraag is natuurlijk of je daarmee niet afhankelijk wordt van deze zorgverzekeraar en je eigenlijk niet kunt overstappen naar een andere. Dat is niet het geval, vertelt Zilveren Kruis me. Er zijn met de concurrenten afspraken gemaakt dat ze in zo’n geval de bruikleen overnemen. De duur van de overeenkomst is vijf jaar. Dat is logisch, want de basisverzekering vergoedt eens in de vijf jaar een nieuw hoortoestel. Zilveren Kruis is overigens de enige zorgverzekeraar die van deze constructie gebruikmaakt.

Bron: MAX Magazine- editie 13/14.

Geef een reactie