Inkomstenbelasting

Er bestaat toch een Bond voor Belastingbetalers?

‘U schreef in uw vragenrubriek dat belastingbetalers moeilijk een vuist kunnen maken tegen de overheid. Maar er is toch een Bond voor Belastingbetalers, die de belangen van de burgers wil behartigen?’Corrienne Buitink

U heeft gelijk, er is in 2012 een Bond voor Belastingbetalers opgericht. Het is een kleine club van vrijwilligers, die zich inspant om onredelijke elementen in het belastingsysteem aan te vechten. Eén daarvan is de vermogensrendementsheffing, die uitgaat van een rendement op het spaargeld dat je meestal helemaal niet kunt maken. Vanaf 2014 heeft deze bond samen met 15.000 belastingplichtigen bezwaarprocedures gevoerd tegen deze vermogensbelasting. Daarbij zijn ze niet in het gelijk gesteld, maar de rechtszaken hebben politici wel aan het denken gezet. De afgelopen jaren is de vermogensheffing voor de lagere spaartegoeden al behoorlijk afgezwakt. De bond streeft naar een zorgvuldig, transparant en eerlijk belastingstelsel en zal misstanden aan de kaak stellen. Maar de bond is niet politiek gedreven en is niet tegen het heffen van belasting.

Bron: MAX Magazine– editie 2, 2018.

Geef een antwoord