Eerder met pensioen zorgt voor extra kosten

Eerder met pensioen voor mensen met een zwaar beroep is niet mogelijk zonder extra kosten voor het Rijk. Dit verklaart een werkgroep van het Actuarieel Genootschap aan het Financieel dagblad. Doordat zij onder het minimum bestaansinkomen komen, hebben zij recht op aanvullende bijstand.

Aanvullende bijstand

In Nederland mag niemand onder het minimum bestaansinkomen komen. Wanneer dit wel gebeurt krijgen zij aanvullende bijstand. Aangezien de AOW-uitkering al op het minimum zit, leidt een korting op de uitkering door het vroege pensioen al snel tot een inkomen onder het minimum. Zij hebben dus recht op een aanvullende bijstand, wat tot extra kosten leidt voor de Staat.

Alleen voor mensen met hoog pensioen

Theoretisch is het mogelijk om eerder pensioen, ook wel flexpensioen genoemd, toe te staan voor mensen die voldoende aanvullend pensioen hebben gespaard. Het Actuarieel Genootschap geeft echter aan dat het probleem is dat de mensen die eerder pensioen aanvragen vaak zware, minder goed betaalde banen uitoefenen. Hierdoor is het alleen mogelijk om met een hoog pensioen eerder met pensioen te gaan.

Korting per jaar

Hoeveel korting iemand moet accepteren voor een jaar eerder stoppen blijkt 5,4 % te zijn. Maar Daan Kleinoog, voorzitter van de werkgroep, waarschuwt dat dit percentage afhangt van aannames. Wilt u meer weten over recht op bijstand dan vindt u hier het artikel van de Rijksoverheid.
(Bron: Financieel Dagblad, ANP, Rijksoverheid, SVB)

Geef een reactie