loonstrook

De loonstrook is vanaf deze maand anders, zo controleert u hem

Vanaf januari 2019 ziet de loonstrook er anders uit. Vrijwel alle Nederlanders gaan er op vooruit in nettoloon. Dat is gemakkelijk te controleren, door het nettoloon met het voorgaande loon te vergelijken. Veel Nederlanders vinden het echter behoorlijk ingewikkeld de overige informatie op de loonstrook te controleren. Hieronder tips om te bekijken of alles klopt.

Onbegrijpelijke informatie

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid krijgen de meeste werknemers er deze maand 1 tot 2,5 procent meer salaris bij. Onder andere vanwege de verlaging van de inkomstenbelasting en de verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Werkenden met een modaal inkomen gaan er het meest op vooruit. Ook gepensioneerden en mensen met een bijstandsuitkering krijgen iets meer geld. Veel mensen zullen kijken of ze er netto inderdaad op vooruit zijn gegaan, maar de loonstrook verder niet controleren. Het loont echter om wel verder te kijken, zegt Joke van der Velpen, kennismanager van HR-dienstverlener Raet tegenover het AD. Voor veel mensen is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er staat vaak zoveel onbegrijpelijke informatie, moeilijke begrippen en onbekende afkortingen op een loonstrook, dat veel mensen daar geen kaas van kunnen maken. Uit recent onderzoek van Nmbrs, leverancier van HR- en payrollsoftware, blijkt dat 1 op de 3 van de ondervraagden het ingewikkeld vindt de eigen loonstrook te controleren.

Dit moet u checken

Van der Velpen adviseert om in elk geval te kijken naar de loonheffing. Die moet als het goed is minder hoog zijn dan in december. Ook is het goed om te bekijken of de pensioenpremie is gestegen of niet. Daarnaast is het raadzaam de eventuele toeslagen te bekijken. Door via de website toeslagen.nl van de Belastingdienst de effecten ervan op uw belastingen te bekijken kunt u verrassingen later voorkomen en komt u er niet pas bij uw aangifte achter dat u meer moet gaan betalen dan gedacht.

De aandachtspunten op een rij:

 • Nettoloon: dit is in 2019 bij de meeste werknemers tussen de 1 en 2,5 procent hoger, schat het ministerie.
 • Loonheffing: door verhoging van de loonheffingskorting kan deze lager zijn dan in december 2018.
 • Pensioenpremie: controleer of deze hoger is geworden of niet.
 • Toeslagen: Bekijk op toeslagen.nl alvast wat het effect op uw belastingen wordt, om verrassingen later te voorkomen. De werkgever moet deze bedragen vermelden, maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de werknemer zelf.

Dit zijn de hoofdlijnen. Wilt u meer controleren en komt u daar niet uit, dan kunt u ook altijd eventueel uw werkgever om hulp vragen.

Houdt u ook echt wat over?

Zoals bekend verandert niet alleen de loonstrook per januari 2019, er gaan ook veel zaken meer geld kosten. Zo zijn de zorgpremies en energierekening gestegen en zijn dagelijkse boodschappen duurder door de verhoging van het btw-tarief naar 9 procent. Gabrielle Bettonville, woordvoerder van het Nibud raadt dan ook aan om eventuele extra’s op de loonstrook in eerste instantie te reserveren voor de hogere uitgaven. Meer geld krijgen went snel geeft zij aan en het is ook zo weer weg. Door het over te maken naar een spaarrekening zodra het salaris gestort wordt, blijft u er gemakkelijker vanaf totdat u het nodig heeft. Via de koopkrachtberekenaar van het Nibud kunt u verder in een paar stappen berekenen wat u ongeveer onder de streep overhoudt.

Lees ook: mislukt sparen keer op keer? Met deze tips houdt u het beter vol.

(Bron: AD, ANP, Nibud, salarisnet.nl)

Geef een reactie

Reacties (6)

  Harry B says:

  Op alle loonstroken van mijn aanvullende pensioentjes is het netto uit te betalen bedrag tussen de € 1,- en € 4,- per maand lager. Gemiddeld dus € 2,50 minder per mandi per pensioen. Ik heb zes pensioentjes dus ben ik er op mijn pensioenen. al € 15 per maand op achte4uit gegaan en dat heeft te maken met het verhogen van de eerste belastingschijf voor gepensioneerden. De bruto pensioenen zijn dus gelijk gebleven (geïndexeerd zijn ze al lang niet meer) maar netto betalen ze dus door de overheidsmaatregelen minder uit. De AOW is wel € 30 per maand omhoog gegaan maar mijn Energierekening is met € 40 per maand omhoog gegaan. We gaan er dus helemaal niet oo vooruit. We worden wederom voorgelogen door de politiek en het Nibud.

   Opatjuh says:

   Helemaal met je eens Harry B. Bij mij precies het zelfde, dankzij het liegen en bedriegen van de roverhoofdman en zijn roofridders. Werkenden gaan er misschien op vooruit, maar de pensioneerden lijken het te moeten compenseren…… grrrrrrrrrrrrr

   B.Harmsen says:

   Beste Harry,

   Het voorschot van jouw energierekening is omhoog gegaan met €40,- per maand maar het zou zomaar kunnen dat dankzij een kwakkel winter en misschien een iets zuinigere verbruik door wat op te letten zodat je afrekening straks ontzettend meevalt en u een leuk bedrag terug gestort krijgt, maar dat zult u ongetwijfeld niet vermelden.

   U heeft zes pensioentjes en de eerste schijf van de belasting is inderdaad verhoogt, maar door deze zes pensioentjes samen met de AOW komt misschien wel voor een gedeelte in de tweede schijf terecht en krijgt ook hier een leuk bedragje terug van belasting na aabgifte, maar ook dat zult u wel niet vermelden.

  Hanneman says:

  Ik begrijp die fixatie op het loonstrookje niet zo. Waar gaat het over? Over enkele luttele euro’s, in een enkel geval misschien over een tientje. Er is en wordt geroepen dat die loonstrook voor “ons allemaal” een fantastische verrassing zal inhouden maar ik? Ik zie het niet. Het is iets waar de VVD mee zwaait als was het een grote verdienste maar stelt toch eigenlijk geen r**t voor? Belastingschijf zus en regeling zó om een en ander op te leuken maar het leegjatten van uw beurs of het slopen van uw voorzieningen gaat gewoon door. Als dit allemaal zo goed werkt voor u zou’k zeggen, stem strakjes in Maart weer op Mark en Klaas en noem maar op.

  oosterwijck says:

  De grote pensioenleugen; er dreigen helemaal geen tekorten.

  Het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid een greep doet in pensioenkassen.

  De Nederlandse pensioenfondsen hebben niet genoeg geld meer in kas om aan hun huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de laatste 12 maanden, is onder de 100 procent gedoken, meldt De Nederlandsche Bank, op 26 juli 2016.
  Zucht! De laatste jaren gaat er bijna geen maand voorbij of de onheilstijdingen over de pensioenen vliegen je om de oren. Is het niet De Nederlandsche Bank, dan wel de politiek of de directies van de pensioenfondsen, waarbij opvalt dat de bestuursvoorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool wel erg vaak aan het woord komt, maar daarover straks meer.

  Dreigende pensioentekorten worden niet onderbouwd
  Wat in die pensioenoekazes opvalt is dat er nooit fatsoenlijk onderbouwd wordt waarom er pensioentekorten zullen optreden. Het blijft bij algemeenheden zoals: de dekkingsgraad is te laag, er is straks te weinig geld in kas om de pensioenen te betalen, het pensioen van jongeren komt in gevaar, meer vergrijzing en minder vergroening enz.

  Ik volg de pensioenontwikkelingen al jaren en nog geen enkele keer heb ik een begrijpelijk rekenmodel gezien waaruit zou blijken dat er pensioentekorten dreigen. Schijnbaar vraagt daar ook niemand naar. De media nemen braaf de persberichten over zonder naar de achterliggende feiten te vragen. Zelfs al haalt het onderwerp een actualiteitenrubriek dan komen de ‘experts’ niet verder dan bovengenoemde algemeenheden. Vervolgens vragen journalisten niet door. Omroep Max besteedde in ieder geval met het programma Zwarte Zwanen aandacht aan de dubieuze rol van de financiële adviseurs (Goldman-Sachs en Blackrock), maar een totaal plaatje over mogelijke pensioentekorten heb ik ook daar gemist. Zal ik dan maar een poging wagen?

  Enorme vermogensgroei pensioenfondsen
  Wie aandachtig naar het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen kijkt ziet een merkwaardige ontwikkeling. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. In 2003 waren er 2,1 miljoen gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 140 procent. In 2013, was de pensioenreserve gestegen tot ruim 1.100 miljard euro, ondanks de crisis. Dat is dus meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd! Op dit moment is de pensioenreserve gestegen naar 1.450 miljard euro. Een toename van 350 miljard in drie jaar. Dat is een stijging van bijna 32 procent! Het gemiddelde rendement over de afgelopen 13 jaar was 15 procent! U leest het goed. Gemiddeld 15 procent per jaar, tussen 2003 en 2016. En tussen 2013 en 2016 was het rendement nog altijd 10,6 procent per jaar. Tóch is er sinds 2008 plotseling sprake van onvoldoende dekkingsgraden en zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd. Sterker, ze zijn gekort, met als excuses de crisis.

  Demografische ontwikkelingen waren in 2003 bekend
  Wat is er tussen 2003 en 2016 gebeurd wat we in 2003 nog niet wisten? De financiële crisis, inderdaad. Maar alle toekomstige demografische ontwikkelingen waren toen ook al bekend. Het is dus raar om de dreigende pensioentekorten op te hangen aan de toenemende vergrijzing. Want met die kennis werd in 2003 met ‘slechts’ 490 miljard in kas gewoon geïndexeerd. Nu, in 2016 hebben we bijna drie keer zoveel aan pensioenreserves als in 2003 en wordt er al acht jaar niet meer geïndexeerd.

  Pensioenfondsen zijn schathemeltje rijk
  Op dit moment zijn er 3,1 miljoen gepensioneerden. Over 25 jaar, in 2041, zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. De pensioenuitgaven per jaar zijn 30 miljard euro. Het bedrag aan pensioenpremies is ongeveer hetzelfde, ook 30 miljard euro. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1.450 miljard euro en een gemiddeld beleggingsrendement van 4 procent per jaar, dan levert dat in 25 jaar een aanwas van de pensioenreserve op van eveneens 1.450 miljard euro, plus 750 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.200 miljard aan totale inkomsten tot en met 2041.
  De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.450 miljard, ruim 3.650 miljard euro zijn in 2041. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2016 en 2041 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 25 jaar 1.000 miljard euro aan pensioenuitgaven. Trekken we die 1.000 miljard af van die 3.650 dan blijft er 2.650 miljard euro over aan pensioenreserves in 2041. Ondanks dat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, krijgen we dat geld nooit op! Niets, maar dan ook niets staat indexering van de huidige pensioenen in de weg. Integendeel.
  Om te illustreren hoeveel geld die pot van 2.650 miljard euro, in 2041 is: de dan 4,7 miljoen gepensioneerden zouden met een totale pensioenuitkering van 49,3 miljard euro per jaar van die 2.650 miljard euro 53,7 jaar pensioen kunnen genieten. Dan pas zou die pot leeg zijn, wat natuurlijk nooit gebeurd. Dus stop met de fabeltjes dat er voor toekomstige gepensioneerden geen geld zou zijn. Die 2.650 euro hoeft daar immers niet eens voor gebruikt te worden. Uit de rendementen en premie-inkomsten kunnen de pensioenverplichtingen makkelijk betaald worden, zelfs gecorrigeerd voor inflatie. Geld genoeg over voor indexaties.

  Schaf die hele rekenrente maar af
  Het stokpaardje en argument voor de zogenaamde dreigende pensioentekorten is de lage rekenrente. Maar, laten we ophouden om in een omgekeerde schijnzekerheid te leven. De Europese Centrale Bank heeft sinds 2008 de rente verlaagd van 4,65 procent naar nul procent. In die acht jaar tijd zijn overheden en de financiële markten verslaafd geraakt aan de lage rente. Zelfs het gerucht alleen al van een minimale stijging van de rente met 0,2 procent zorgt voor paniek op de beurzen. Maar ook overheden, vooral in de zuidelijke landen, moeten er niet aan denken dat de rente ooit weer gaat stijgen.

  Stop dan ook met die rekenrente voor pensioenen, maar reken met het werkelijke rendement op de pensioenbeleggingen. Rente is passé. Tekenend voor die langdurige verwachte lage rente zijn trouwens de super lage hypotheekrentes die nu al voor 30 jaar vastgelegd worden. Banken zijn echt niet gek. Dus vergeet die hele maatgevende rekenrente voor pensioenen. Het is een drogreden om de mensen zand in de ogen te strooien. Het daadwerkelijke rendement, daar draait het om, en dat is zonder meer solide. Die groei van 490 miljard, in 2003 naar 1.450 miljard euro, in 2016 heeft dat immers bewezen.

  Pensioenreserves worden nationale stroppenpot
  Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn om de bevolking, tegen alle logische ontwikkelingen in, wijs te maken dat er pensioentekorten dreigen? Een pensioenreserve van 1.450 miljard, in 2016 en een te verwachten 2.650 miljard euro, in 2041, zijn gigantisch bedragen. Het lijkt er sterk op dat de overheid, onder de bezielende leiding van Brussel, bezig is een nationale stroppenpot te creëren voor toekomstige overheidstekorten. Denk aan het einde van de aardgasinkomsten. Denk ook aan al die flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers die niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Of wat te denken van een Europees pensioensysteem waar Nederland aan zou moeten bijdragen? We leven immers al in een transferunie en het einde daarvan is nog niet in zicht.

  Ex-euro parlementariër Wortmann-Kool bestuursvoorzitter ABP
  Bovengenoemde theorie is niet zomaar een verzinsel wanneer je kijkt naar de bestuursvoorzitter van het grootste Nederlandse pensioenfonds het ABP. We hebben het over mevrouw Corien Wortmann-Kool. Zij was voor het CDA van 2004 tot 2014 lid van het Europese Parlement. In die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de totstandkoming van wetgeving voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, hedgefondsen en de Europese toezichthouders. Dat deze mevrouw bestuursvoorzitter is van het ABP geeft te denken. Evenzo haar onheilstijdingen over pensioentekorten, zonder ook maar ooit iets met concrete cijfers te onderbouwen. Heeft mevrouw Wortmann-Kool een dubbele agenda?

  Overheid deed eerder greep in de pensioenkas
  Daarbij, was het niet haar partijgenoot ex-premier Ruud Lubbers (CDA) die in de jaren negentig een stevige greep in de pensioenkas deed, à raison van 30 miljard, om het overheidstekort aan te vullen, zonder het ooit terug te storten? Zo gek is die gedachte over een nationale stroppenpot dus niet. Maar het zou wel een ordinaire diefstal zijn, met als slachtoffer de pensioendeelnemers.

  Dan heb ik ook nog positief nieuws, voor mij tenminste. In het verleden heb ik in Duitsland pensioen opgebouwd. Kreeg vanochtend per post bericht van de Deutsche Rentenversicherung dat mijn Duitse pensioen per 1 juli 2016, met 4,2 procent is verhoogd! Ra, ra hoe kan dat, mevrouw Wortmann-Kool? Zijn wij in Nederland dan zo armlastig geworden? Hebben ze in Duitsland misschien andere rekenrentes?
  Appels met peren vergelijken. Want dat zal uw antwoord wel weer zijn. Stop met die onzin en kom, samen met alle andere pensioenfondsen in opstand tegen de dwingelandij van De Nederlandsche Bank, politiek Den Haag en Brussel. Eis dat er met zuivere rendementen gerekend wordt en niet langer met gefingeerde failliete rekenrentes. U en uw collega’s zitten er voor de belangen van de pensioendeelnemers, niet voor de politiek, niet voor de financiële markten… en ook niet voor de toezichthouders.

  Pensioen is uitgesteld loon waarvoor betaald is. Het is eigendom van de pensioendeelnemers. Daar hebben anderen vanaf te blijven.

   Daily says:

   Wat een geweldig onderbouwde reactie. De greep in de pensioenpot heb ik zelf in het verleden diverse malen proberen aan te kaarten bij de vakbond. Het antwoord: dat is gebeurd en is verleden tijd. Mevrouw Wortmann en al die bobo’s zijn er echt niet om ons pensioen te beschermen. Ze zitten op die functie om op onze (pensioengerechtigden) kosten een rijk financieel leven te leiden. Dit geldt evenzo voor de politici (hoge wachtgelden en langere duur dan de “gewone” werkende) is al jaren niet veranderd, voor de echt werkende mens wel. Plus dat ze vast op het pluche zitten en hebben ze er genoeg van dan stapt men op, gaat met de wachtgelduitkering “uitrusten” en/of een boek schrijven. Als een werknemer zelf zijn functie opgeeft krijgt hij/zij niets! Vanwaar dit verschil???? Ach ik kan meer voorbeelden geven, maar het is verspilde moeite en energie. Ook bij mij staat er minder op het kleine pensioenbedrag. Ik heb van één pensioen een berekening gemaakt. Vanaf het moment dat ik met pensioen ben, heb ik alleen op dit ene pensioen per jaar al bijna vierhonderd euro ingeleverd. Dit is dus zonder de indexering! Wel is alles veel duurder geworden. Vraag soms af waar wij het aan hebben verdiend om te worden omschreven alsof wij van alles hebben geprofiteerd, de pensioenpotten plunderen ten koste van jongeren, de zorg zo duur maken enzovoort. De manier waarop politici en anderen in dit “geweldig mooie” land over ouderen spreekt is wat minder “geweldig mooi”. Als men respect wil krijgen, dan zal men ook respect moeten opbrengen voor “de “oudere” en andere burgers die het minder getroffen hebben dan dezelfde pluchezitters die zich op onze kosten verrijken.