Burgers ergeren zich aan ambtenaren

Het gebrek aan deskundigheid van ambtenaren en niet weten waar men aan toe is. Dat zijn de 2 grootste ergernissen die burgers ervaren in hun contact met de overheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale Ombudsman.

Begrepen voelen

Het merendeel, 51 procent, ergert zich aan de deskundigheid van de ambtenaren. Maar niet alleen deskundigheid ook de lange reactietijd op vragen wordt als een grote ergernis beschouwd. Het duurt doorgaans lang voordat men antwoord krijgt op vragen. Daarnaast voelt de burger zich vaak niet begrepen en vindt dat er weinig begrip is voor persoonlijke situaties. Maar liefst 83 procent wil het liefst zelf bepalen in welke vorm zij contact legt met de overheid. Nu wordt dit door de overheid zelf bepaald.

“Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor een betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. Dit is een duidelijke boodschap. Er is meer aandacht nodig voor het contact en de relatie met burgers. De overheid moet meer actief luisteren”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Klacht indienen

Klachten over het contact en de werkwijze van de overheid kunt u indienen bij de Nationale Ombudsman. Maar niet iedereen onderneemt actie om zijn onvrede kenbaar te maken. ‘Teveel gedoe’ is een belangrijke reden om niets te doen. Volgens de Nationale Ombudsman weet niet iedereen de organisatie goed te vinden. Daarom start maandag een campagne om de bekendheid te vergroten.

(Bron: ANP/Nationale Ombudsman)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  1. Hanneman says:

    Opnieuw mijn gezeur. Geroep uit de woestijn. Water naar de zee gedraag. De constatering dat het contact tussen overheid en burger veel beter zou moeten is denk ik niets nieuws. Maar met een regering als de huidige is het ook niets nieuws dat de kwaliteit van het werk van de overheid een ramp is. Als er bij de politie, de brandweer enz. enz. door bezuinigingen allerlei -meetbare- gevolgtrekkingen zijn aan te wijzen dan zal dat met ambtenaren op gemeentehuizen, sociale diensten en ministeries niet veel beter zijn. Buiten dat staat hier boven gemeld dat er meer en actief naar burgers moet worden geluisterd vooral waar het hulp aan ouderen, kinderen en sociaal zwakkeren betreft. Laat dat nou nét de laatste prioriteit van dit kabinet zijn. Je zou bijna denken dat ambtenaren bij sociale diensten juist worden getrained om het ontmoedigingsbeleid vorm te geven en daarmee vanzelf een ongewenste ongeinteresseerdheid te ontwikkelen. Dat de ombudsman eigenlijk voor de vorm is ingesteld maar verder niets kan ondernemen om klachten daadwerkelijk te “behandelen” laat staan kwesties óp te lossen…. nou ja, u kijkt toch ook naar het journaal? En voor strakjes alvast; Stem juist!

  2. oosterwijck says:

    Klachten indienen over een falende overheid, “Teveel gedoe”. Dekt niet geheel de lading. … Naast een hele grote groep, die de laf is om voor zich zelf op te komen en liever hun verlies nemen, dan bezwaar maken, is er een hele grote groep, die bezwaar maken moe is. Als je 50 jaar lang, tegen onrecht en willekeur oploopt en je hebt al heel vaak bezwaar gemaakt en jaar na jaar tegen hetzelfde onrecht aanloopt, geef een hele grote groep, er de brui aan, om wéér een keer bezwaar te maken. … Het helpt toch niet. … Dat fenomeen wordt ook wel: “Vechten tegen de bierkaai” genoemd. Dit gezegde is afgeleid van een a-sociale groep mensen, wonend aan de bierkaai, in Rotterdam, die levenslang voor problemen zorgde en waarvan gezegd werd, dat ze nooit zouden veranderen. … De overheid en hun ambtenaren, zijn ook helemaal niet van plan om van inzicht te veranderen. Het is een onderdeel van het systeem. Dit blijkt uit het feit, dat een ombudsman, langer als twee jaar nodig is. Normaal zou zijn, dat na twee jaar corrigeren, geen nieuwe klachten bestaan. Maar de ombudsman (en een team van honderden mensen) houden hun handen vol, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. Dat een overheidsdienaar, die in de fout gaat, niet onmiddellijk ontslagen wordt. Dat corruptie getolereerd wordt, sterker nog, dat klokkenluiders worden aangepakt i.p.v. corruptie, is een schande. En ik praat uit eigen ervaring: ik heb gewerkt in een corrupte overheidsdienst en ik heb ervaren dat klokkenluiders één voor één ontslagen werden. Vals beschuldigd werden. Psychologisch werden gemarteld. Hun carrière werd ontnomen. De overheidsdienst ging gewoon door met die praktijken. Er veranderde niets. En hoe vaak hebben we al gezien dat corrupte politici, die betrapt worden, ongestraft blijven. In het ergste geval treden ze af, met behoud van pensioen en wachtgeld, totdat ze ergens anders weer een kans krijgen om hun zakken te vullen. Hoe schokkend is het, om bekeurd te worden, door een corrupte en stelende politieman, voor een overtreding die te goeder trouw is gemaakt. Ik bega nooit bewust overtredingen, sterker nog, ik span me uiterst in om geen fouten te maken en ben twee keer onterecht bekeurd: één keer voor telefoneren achter het stuur, terwijl ik helemaal geen telefoon heb. Twee brieven met een uitleg, dat ik geen mobiele telefoon bezit en dus niet kan telefoneren zonder telefoon, bleven zonder resultaat. Tot op de dag van vandaag heb ik geen mobiele telefoon. En één keer voor rijden door rood, omdat een verkeerslicht “door rolde” en na enkele seconden, groen te zijn, onmiddellijk veranderde naar oranje en rood. Ik was de eerste en enige auto bij het verkeerslicht en kreeg niet eens de kans om op te trekken en weg te rijden. Voordat ik over de streep was, werd het rood en kreeg ik een boete. Ik heb drie brieven besteed om de ambtenarij uit te leggen, dat, niet ik in de fout ging, maar de techniek. Zonder resultaat, betalen zul je. Mensen worden moe van corruptie, als je dagelijks word geconfronteerd met corruptie. … Mensen wennen aan corruptie en leven daarmee. … Mensen beseffen niet eens meer dat het corruptie is, die beschouwen het als een natuurverschijnsel. En als je praat over ambtenaren bij een sociale dienst, die worden getraind in corruptie, die worden opgeleid om mensen te sarren, te benadelen en tegen te werken. Van sociale ambtenaren wordt verwacht, mensen te benadelen. Mensen die een beroep moeten doen op de sociale dienst, zijn immers profiteurs, die zoveel mogelijk tegengewerkt moeten worden, volgens de instelling van de overheid. Niet de mijne, ik denk heel anders over al die stakkers, die van het tafelblad gestoten zijn. Sinds ik op deze site reageer, wordt ik belaagd door valse mails, met virussen. Ook dat is corruptie.