BKR

BKR past reglement aan: negatieve registratie te verwijderen

Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan, kunnen die negatieve registratie vanaf nu weer laten verwijderen.

Verandering reglement

Het BKR heeft op 22 januari 2018 een nieuw reglement en een nieuwe Handreiking Belangenafweging gepubliceerd. Daarin is opgenomen dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Dit is het geval als de individuele omstandigheden van een consument zwaarder wegen of naarmate de gevolgen van een registratie groter zijn. Als het belang van registratie zwaarder weegt, blijft die gehandhaafd. Met deze verandering kunnen kredietverleners verzoeken van consumenten beoordelen en de registratie eventueel schrappen.

Kamervragen

Er is veel kritiek geweest nadat het BKR, dat niet onder overheidstoezicht staat, in februari 2017 zijn reglement had aangepast. Hierdoor is het voor kredietverstrekkers onmogelijk gemaakt om op basis van een belangenafweging zelf registraties te verwijderen. Na Kamervragen in juli en augustus 2017 heeft minister Dijsselbloem van financiën voor het einde van het jaar een oplossing geëist van het BKR. Ook juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland heeft zich hard gemaakt voor een aanpassing van het reglement. Het bureau helpt mensen om van hun negatieve registratie af te komen. Daarbij doet Dynamiet Nederland een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Dat stelt dat kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken wanneer iemand om verwijdering van zijn registratie vraagt. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet die geschrapt worden, aldus de hoogste rechter.

Rechtszaken

Sinds de wijziging van de reglementen in 2017 hebben consumenten echter voor elk verzoek een rechtszaak moeten aanspannen. Dynamiet Nederland heeft sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aangespannen, waarvan er nog 22 lopen. Op 3 na zijn alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds heeft de rechter geoordeeld dat de negatieve registratie niet opweegt tegen de gevolgen. Directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland verwacht nu dat nieuwe rechtszaken niet meer nodig zijn.

Collectieve rechtszaak

Ook een collectieve rechtszaak tegen het BKR is van de baan na de aanpassing van het reglement. Een groep van bijna 600 gedupeerden heeft zich daarvoor aangemeld bij de Stichting Registratieleed.

(Bron: ANP, NRC)

Geef een reactie