stemmen

Bijna 13 miljoen mensen mogen stemmen

Nog precies 1 maand en dan mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar mogen er maar liefst 12,9 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Dat zijn er ruim 300.000 meer dan bij de verkiezingen in 2012. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kiesrecht

Om te stemmen bij verkiezingen, moet een kiezer voldoen aan een aantal eisen. Hij of zij moet 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van kiesrecht. Vrijwel iedereen van 18 jaar of ouder met een Nederlandse nationaliteit is kiesgerechtigd. Ongeveer 850.000 jongeren, die bij de verkiezingen in 2012 nog geen 18 jaar waren, mogen dit keer voor het eerst hun stem uitbrengen.

Kiezers in het buitenland

Naast de kiesgerechtigden in eigen land mogen ook Nederlanders in het buitenland kiezen. Deze mensen moeten voor iedere verkiezing een schriftelijk verzoek indienen om als kiezer in het buitenland geregistreerd te worden. Volgens een voorlopige opgave van de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor de registratie, hebben ruim 75.000 mensen dat gedaan. Dat is veel meer dan bij de verkiezingen in 2012 toen 48.000 mensen zich registreerden.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. Hanneman says:

    Tjéé! Dertien miljoen stemmers. Zouden ze allemaal hun stemrecht actief uitoefenen? Als we van dat getal nou eens alle mensen die het vertrouwen in de politiek kwijt zijn aftrekken? Alle mensen die de afgelopen jaren aan de kant zijn gezet, úit voorzieningen óf op stang zijn gejaagd of allebei? Alle jongeren die sinds hun kleutertijd niet anders hebben gezien dan dat verkiezingen eigenlijk vierjaarlijks terugkerende flauwekul en leugenpraktijken zijn en er derhalve geen aandacht aan besteden? Hoe zouden de onderwijzenden in opleiding, de overbelaste verpleegkundigen en onderbetaalde thuiszorgmedewerkers, de dienders in blauw, de blussers en de redders in hun kazernes en om eens een lekker kwetsbare groep te noemen de fléxwerkers het zien? En welke lessen leren de kindertjes van nú hiervan? Die zijn immers over een kabinet of twee, drie ook gerechtigd hun stem uit te brengen. Zo’n veertig jaar geleden was het politieke landschap nog redelijk overzichtelijk. De sociale en arbeiderspartij waren wie ze zeiden dat ze waren. Ook de gristenen pikte je er zo uit. Dikke sigaar en een mercedes? VVD! Vandaag liggen die zaken anders. De sticker met informatie over de inhoud van het product in de verpakking klopt niet meer. De arbeiderspartij is niet meer. De socialisten roepen boé maar doen niéts. De gristenen zijn niet meer van de naastenliefde of rentmeesterschap maar van mácht en salaris. Bij de VVD zijn de sigaren nagenoeg verdwenen en de mercedessen héle dure BMW’s of private vliegtuigen geworden. Glasheldere taal en eerlijke politiek zijn vervangen door ondoorgrondelijke samenwerkingsverbanden, wetsvoorstellen, manipulatieve praatjes op het kijkglas en voorál brutaliteit. Zonder een spier te verrekken aankondigen dat alles beter is geworden en dat dat ook zo zal blijven en zelfs nóg beter zal worden terwijl talloze artikelen, kijkglasuitzendingen, gestelde kamervragen en manifestaties in den lande aangeven dat dat allemaal gelogen is. De gevestigde orde in de politiek is waarschijnlijk al met namen, wetsvoorstellen en andere belangen aan het spelen want men gaat er vanuit dat het ook déze keer wel goed zal komen. Ze zijn ook ietwat verontrust door het succes van de PVV. Ik ook! Maar ik ben minder verontrust over de PVV die zich nog niet écht heeft kunnen laten zien dan over Rutte, Schippers, Kamp, Pechtold, Buma, Samsom kortom; die zich de afgelopen jaren wél hebben laten zien. Laatstgenoemden roepen aldoor dat Geert het grote kwaad in de samenleving zal inluiden. Over het door henzelf aangerichte leed hoor je ze niet of er wordt gelogen, handig gekletst of weggepoetst. Met andere woorden voorzie ik allerlei doffe ellende als de hier bovennoemden opnieuw zullen aantreden en voortploegen op de door hen ingeslagen weg. Oorspronkelijk ben ik een links georienteerd, -naar ik mag hopen- sociaal ingestelde, dénkende burger, best bereid tot offers die ons allemaal ten goede zouden komen. Maar ik ben bijna van de PVV. Onder protest en op het gevaar af voor proleet te worden versleten. Laat het maar gebeuren. Want ellendig en misgegaan is het al. Ik gun Geert en Fleur graag de kans zichzelf te laten zien. Mocht de aangekondigde verdeeldheid in de samenleving met alle gevolgen van dien aantonen dat ik er naast zit stem ik de eerstvolgende keer weer keurig SP. Voor straks; ik beloof er nog een aantal nachten goed over te slapen maar………