Bezuinigingen op de zorg geschrapt

De geplande bezuinigingen van een half miljard euro op de zorg gaan niet door. De bezuinigingen troffen vooral verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Ook de bezuiniging op de huurtoeslag is van de baan.

Schrappen

Het kabinet wil de langdurige zorg anders organiseren en daardoor veel geld besparen. Hier kwam veel kritiek op. De Algemene Rekenkamer twijfelde aan de haalbaarheid van het plan en ook zorgaanbieders sloegen alarm. Zij zijn bang voor ontslagen, lange wachtlijsten en sluitingen van tehuizen.  VVD en PvdA zijn het maandag 16 juni 2016 eens geworden voer de begroting van 2017. Hierdoor is het schrappen van de bezuinigingen mogelijk geworden.

Meevaller

VVD en PvdA hebben samen 1,2 miljoen euro te verdelen. De PvdA gebruikt dit geld om de geplande bezuinigingen in de zorg te laten vervallen. Het resterende geld haalt staatssecretaris Martin van Rijn uit meevallers op de VWS-begroting. De grootse meevaller komt door de lage rente voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen.

De VVD besteedt het geld aan Defensie en Veiligheid en Justitie. Hierdoor hoeven er geen extra ingrepen bij het Openbaar Ministerie worden gedaan. Een deel van het extra geld gaat ook naar de politie. De Tweede Kamer was al tegen het sluiten van gevangenissen in tegenstelling tot het kabinet. Door deze meevaller is dit niet aan de orde.

Huurtoeslag

Een bezuiniging op de huurtoeslag leek noodzakelijk want in 2015 en ook in 2016 is hier veel geld aan uitgegeven. In het overleg is nu vastgesteld dat dit geld niet op de huurders met recht op huurtoeslag wordt verhaald. Hiermee komt de bezuiniging van 400 miljoen te vervallen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (5)

  D.GOEDHART says:

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit iets met de komende verkiezingen te maken heeft. Ons, de gepensioneerden, wordt een worst voorgehouden met het doel dat wij de inleveringen, kortingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren vergeten en die partijen stemmen die hiervoor verantwoordelijk waren. En, stel dat dit lukt, dan worden wij na 2017 opnieuw gepakt. Dus, ouderen, de regering denkt dat we allemaal een beetje dement zijn, laat uw stem horen volgend jaar maart en stem dan die partij(en) die werkelijk naar ons ouderen omkijkt.

  korba says:

  reactie, D Goedhart
  Ik ben het helemaal met u eens.
  een pluim

  Papua says:

  Breng uw stem uit op een partij die oog heeft voor rechtvaardigheid/eerlijkheid voor met name de gepensioneerden , wij hebben al circa 16 procent in koopkracht ingeleverd , genoeg is genoeg , het begint schandalig te worden ! Het wordt tijd om dit niet meer te pikken , we zullen nu de straat op moeten anders kunnen wij het helemaal vergeten ! Woensdag 15 Juni eindelijk demonstratie bijeenkomst in Amersfoort , georganiseerd door het FNV-senioren , Nu nog de andere vakbonden én ouderen organisaties incl. Max !!!!!!

  oosterwijck says:

  Deze toegift van de uitverkorenen is om de bevolking een rad voor ogen te draaien. Nu de verkiezingen naderen, en de VVD met hun schoothondje de PVDA weten dat ze geen enkele kans hebben om herkozen te worden, als grootste coalitie, geven ze iets toe, om de Jan Lul te paaien. Trap er niet in, zodra de verkiezingen achter de rug zijn, wordt het gepeupel opnieuw uitgeperst, door de uitverkorenen. Onlangs nog, bij de verdediging van de volksstemmingsuitslag aangaande Oekraine, door Mark Rutten in Brussel, stond hij openlijk te verkondigen dat hij geen voorstander is van een democratie. Hij vond dat het maar niets is, dat het volk een stem heeft in de politiek en hij verontschuldigde zich voor de mening van de Nederlanders, die geen corrupte boevenstaat in de Europese Unie willen, terwijl de Europese Unie steeds meer op een dictatuur is gaan lijken. Geef dat Liberale tuig nooit meer een kans om de verworvenheden van het gepeupel af te nemen. We hebben daar 100 jaar voor geknokt en laten dat niet afnemen door de uitverkorenen.

  Hanneman says:

  Als je overmorgen oud bent

  Wie zal er dan bij je blijven

  Om je pijntjes weg te wrijven

  En je zorgjes weg te doen

  En niet al te erg te kijven

  Als je weer praat over toen

  Als je overmorgen oud bent

  Wie zal je dan moed inspreken

  En wie helpt je oversteken

  Als het niet alleen meer gaat

  En wie zal de stilte breken

  Die als ijs rondom je staat

  Als je overmorgen oud bent

  Wie zal dan je bed opmaken

  En wie doet je kleine zaken

  En wie zorgt er voor je brood

  En wie zal er bij je waken

  Op de avond voor je dood

  Als je overmorgen oud bent

  Zo oud dat je oren tuiten

  Wie zal je neus dan snuiten

  En wie helpt je op te staan

  En wie zal je ogen sluiten

  Als ze niet vanzelf dichtgaan

  Jules de Corte.

  Eén ding staat vast; het huidige VVD beleid, ondersteund door een aantal kruiperige, in wezen sóórtgelijke partijen geeft nu een kleine krimp, maar strakjes na de verkiezingen is het wel weer mooi geweest. Met de ene hand een gulden geven, met de andere vijf kwartjes terugpakken. Maar er is, om niet al te grof en anoniem op het internet te kéér te gaan, potverdulleme nog an toe, eigenlijk niet één partij die zich wél kan laten gelden in het goede fatsoen, óók de SP niet. Het hele spectrum van partijen met ál hun bekende gezichten en “profielen” laat de nederlandse bevolking, of het nu om jong, oud, man of vrouw gaat, of welke bevolkingsgroep ook, absoluut wéér in de vrieskou staan.
  Want het zijn immers niet meer alleen de dames en heren politici die zich tegen de samenleving hebben gekeerd. Maar als volk hebben we geen enkel stemrecht als het gaat over president-directeuren van (“zorg”)verzekeringsmaatschappijen, banken of grootwinkelbedrijven, eigenlijk werkgevers in het algemeen. De grotere zijn crimineel, de kleinere worden door de grote gedwongen tot smeerlapperij. Dus zelfs als de partij van de dieren “aan de macht” zou geraken zal er niet één schaap minder langzaam naar de slachtbank worden geleid. Onze ziektekosten en zorgpremies zullen in getal en omvang stijgen alsook de huren voor de inmiddels voor velen al zo goed als onbetaalbare “sociale” huurwoningen. Meneer Rutte zal Mevrouw Schippers de weg wijzen voor als de tijd daar is en zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland zal zijn. De weg naar de leugen, de afpak, de ontkenning, opdat deze powervrouw op de ingeslagen weg voort kan. Trouwens, niet zij maar mijn moeder en oma, dát waren powervrouwen. Meneer Kelder van dat “geldblad” roept trots dat zijn vriend Mark bij moeder inwoont en geen geld heeft; ammehoela! Maar als U en ik strakjes aan pensioen en zorg toe zijn, ná een werkzaam, fatsoenlijk leven bestaan zorg en pensioen niet meer, alles dankzij de marktwerking in de zorg en een totaal ontbreken van zorg in de marktwerking. Die agendering van een normalisering van een eigen gekozen moment van levensbeeindiging door VVD66 is wel een goed plan. Ik neem aan dat menigeen daarvan straks, in ons kaalgeplukte, kaal geslagen land, gebruik zal gaan maken.