60-plusser boos over verhoging pensioenleeftijd

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) blijkt dat bijna de helft van de 60-plussers boos is over de verhoging van de pensioenleeftijd.

44% is ‘boos’ of ‘zeer boos’ over de stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De ontevredenheid over deze verhoging is bij 60-plussers met gezondheidsklachten nog het grootst.

Overvallen

De aanpassing van pensioenregeling stond al jaren op de politieke agenda. Desondanks voelden 4 op de 10 werknemers zich overvallen door de verhoging. “Oudere collega’s (geboren voor 1950) mogen al op hun 62ste stoppen en dat is onrechtvaardig,” is een veel gehoorde klacht. De boosheid die dit bij hen oproept leidt er bij sommigen toe dat ze zo weinig mogelijk proberen te werken, geen cursussen meer willen volgen en minder energie steken is sociale relaties op het werk.

Vooral laagopgeleiden hebben het zwaar, omdat zij vaak fysiek zwaar werk doen en er gemiddeld meer dienstjaren op hebben zitten. Ruim 40% van alle zestigplussers wordt belemmerd in het werk door gezondheidsklachten, waarbij lageropgeleide mensen vaak fysieke problemen hebben en hogeropgeleide mensen veel stress ervaren. Maar de gemiddelde zestigplusser ervaart ook weinig steun vanuit de organisaties waar hij of zij werkt.

Eerder stoppen?

Eerder stoppen met werken komt relatief weinig voor: Gemiddeld verwacht de zestigplusser door te werken tot 65,7 jaar. Eerder stoppen dan de AOW-gerechtigde leeftijd is namelijk zeer kostbaar: ieder jaar dat men eerder stopt betekent een pensioenkorting van 8%.

“Veel mensen stevenen af op arbeidscarrières van 45 of 50 jaar. Mensen vinden dat ze recht hebben om met pensioen te gaan. Zeker omdat ze hebben gezien dat eerdere generaties veel vroeger met pensioen gingen. De stap van 60 naar 65 of soms 67 jaar is heel groot,” aldus Ken Henkens van het NiDi op Radio 1.

Deeltijdspensioen

Een deeltijdspensioen zou ervoor kunnen zorgen dat de oudere werknemers toch wat eerder minder kunnen gaan werken, waarbij de rest wordt aangevuld met het deeltijdspensioen. In een kwart van de gevallen blijkt een deeltijdspensioen echter onbespreekbaar binnen de organisatie.

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Natuurlijk zat dit al heel lang in de planning van de overheid. Het streven is … doorwerken tot 6 weken na overlijden. Dan kan de overheid de gehele pensioenpot inpikken. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd staat lijnrecht tegenover de steeds groter wordende werkloosheid. Het is volstrekt oneerlijk en a-sociaal om de ene persoon langer te laten werken en de ander steeds vroeger en voor altijd werkloos thuis te zetten. Eerlijker is om het voorhanden zijnde werk, te verdelen over de beschikbare handen. Mensen moeten steeds langer doorwerken met lichamelijke en geestelijke gebreken, terwijl nog maar 10 jaar geleden, volstrekt gezonde mensen met 57 jaar konden (moesten) stoppen. Ikzelf heb ruim 10 jaar Vut-premie betaald om de grote schoonmaak bij de overheid te financieren. Duizenden ambtenaren werden vervroegd naar huis gestuurd, met een VUT-uitkering (met een riante aanvulling op hun uitkering tot 100% van het loon). Een groot deel daarvan, zat al jaren, doorbetaald thuis, omdat ze volstrekt onbruikbaar waren. Arbeiders moesten aantonen dat ze 40 jaar, onafgebroken, bij een werkgever hadden gewerkt, om gebruik te kunnen maken van de Vut (zonder aanvulling). Ik zelf heb niet te klagen, omdat ik moest stoppen van de werkgever (semi overheid), op de leeftijd van 55 jaar, werd ik geloosd via de WAO. Ik kan het iedereen aanraden, om je ziek te melden, vervolgens de WAO in te gaan, om zo plaats te maken voor al die werkloze stakkers, die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Als de overheid niet kan komen tot een rechtvaardige verdeling van het weinige beschikbare werk (betaalde baan) moeten wij het zelf maar regelen. En let op, … verricht geen vrijwilligerswerk! Daarmee pik je weer een betaalde baan in van een mede slachtoffer uit het gepeupel. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, des te minder betaalde banen blijven over.

  somethinels says:

  Het is vooral heel erg als je vanaf je vijftigste al niet meer aangenomen wordt. Inmiddels zit ik al tien jaar thuis en met een inkomen van 905 euro, geen vetpot. Ik zou me nog zo graag verdienstelijk willen maken. Ik hoef echt geen topsalaris maar ik voel me zo afgedankt. Wie heeft er nog een baan voor mij?

   oosterwijck says:

   somethinels, het zal U niet opbeuren, maar om in Uw situatie nog een baan te krijgen is een klein wondertje nodig. Soms komen die voor, maar reken er niet op. Blijf wel proberen ergens aan de slag te geraken, in een leuke (parttime) baan. Ik weet niet wat voor werk U hebt verricht, maar in vrijwel alle werksoorten wordt het alleen maar minder. Probeer een beetje levensgeluk te halen uit een hobby, die niet veel hoeft te kosten. Dat kan ook niet anders als je rond moet komen op bijstandsniveau. Probeer ergens (zwart) iets bij te verdienen, dat is soms ook mogelijk, maar haal het niet in Uw hoofd om vrijwilligerswerk te gaan doen, daarmee laat je weer een betaalde werkplek verdwijnen. Dat is niet altijd meteen zichtbaar, maar op termijn, krijgt iemand ergens de zak. Er zijn nu al een paar honderd duizend betaalde banen ingenomen door vrijwilligers, die dat vaak niet beseffen. Ik zal je een voorbeeld geven: In het openbaar vervoer werd de buurtbus ingevoerd (gewoon rijbewijs is voldoende), die minder frequent reed, op lijnverbindingen in het buitengebied, omdat grote bussen daar niet niet rendabel waren. Om dezelfde reden, werden daar de oudere buschauffeurs ingezet, die daar minder stress hadden als op de drukke stadsverbindingen, tot hun pensioenleeftijd. Maar na hun pensioen wilde ze zich nog een paar jaar nuttig maken en vroegen of ze als vrijwilliger nog een tijdje mochten blijven rijden. Het duurde niet lang, of alle buurtbussen rijden nu met vrijwilligers en niet alleen gepensioneerde chauffeurs, maar ook andere werklozen, die zich zo nutteloos voelen. Het werd zo populair als vrijwilligerswerk, dat de busmaatschappijen wachtlijsten moesten aanleggen, van de aangemelde vrijwilligers. Maar al die afdankertjes van de maatschappij, bezetten wel de plaats van een beroepschauffeur. Dus, … zeer gewaardeerde, afgedankte loonslaaf, … trap niet in de val van jezelf nuttig maken/voelen, verricht geen vrijwilligerswerk.

  Peter Baaten says:

  Belachelijke dat Pensioen fondsen omgaan met mensen die een pensioen hebben en aan het opbouwen zijn.
  Je hebt al jaren voor gewerkt daar moeten ze van afblijven. De pensioenfonds hebben een kapitaal aan vermogen
  in kas zitten en als het tegen zit gaan ze korten.De gewone werkende mens is ALTIIJD de Dupe.Eerst de banken, daarna de Zorg wat is het volgende probleem?