AOW

2 keer AOW door gescheiden wonen?

‘Komt een gehuwd stel dat gescheiden gaat wonen in aanmerking voor de hogere AOW voor alleenstaanden? Zij blijven getrouwd, wonen op twee adressen en voeren een gezamenlijke administratie. Is dat voldoende?’Govert Griffioen

Veel alleenstaande ouderen doen nieuwe vriendschappen op. Ze krijgen een relatie, maar blijven toch graag apart wonen. Zij behouden hun AOW voor alleenstaanden. Maar dat ligt toch anders als ze beiden getrouwd zijn. Dan komen ze in een grijs gebied terecht, waar de regels van de SVB, die de AOW verstrekt, niet glashelder zijn. In principe hoeft de gehuwde status het krijgen van een alleenstaande-AOW niet te belemmeren, als de beide partners een eigen woning hebben. Maar toch verloren 2 partners enige tijd geleden een rechtszaak hierover, omdat de rechter er niet van overtuigd was dat de twee niet nog veel banden met elkaar hadden. Zo kwamen ze in het weekeinde bij elkaar en zouden ze toch een soort gezamenlijke huishouding voeren. Het feit dat het stel waar u op doelt nog een gezamenlijke administratie voert, geeft aan dat er nog nauwe banden zijn. Het stel kan het beste hun geval aan de SVB voorleggen.

Bron: MAX Magazine – editie 11 2018

Geef een reactie