Nabestaanden verliezen

Steun na het verliezen van een partner

Van het ene op het ander moment uw partner verliezen door een ongeluk of ziekte. Het komt vaker voor dan u denkt. Nabestaanden blijven vaak achter met verdriet en wanhoop. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is eind 2015 met onder andere de gemeente Zwolle en Stichting De Jonge Weduwe het proefproject Steun na Partnerverlies gestart. Met dit project moet er meer inzicht komen in het ondersteunen van nabestaanden, zodat er ruimte ontstaat om te rouwen en het leven weer op te pakken.

Praten over het verdriet

Het doel van de proef is nabestaanden te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Zo ontstaat er ruimte om weer te werken en deel te nemen aan de maatschappij. In de proef zijn nabestaanden in contact gebracht met lotgenoten. Zij helpen elkaar als het ware verder. De belangrijkste behoefte van nabestaanden is praten over het verdriet en het regelen van praktische zaken. Een paar andere conclusies van het project zijn: de behoefte aan steun dichtbij huis en hulp bij praktische adviezen.

Ondersteuningsaanbod

Gemeente Zwolle heeft de behoefte van praktische adviezen omgezet naar een ondersteuningsaanbod. Dit houdt in dat er vanuit de gemeente een vrijwilliger toegewezen wordt. Die voert gesprekken met nabestaanden en helpt met het regelen van praktische zaken. Dit alles natuurlijk afhankelijk van de behoefte van de nabestaanden. Tijdens de proef is er gebruik gemaakt van vrijwilligers en van beroepskrachten.

Oproep aan gemeenten

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de resultaten van het rapport vrijdag 10 februari 2017 in ontvangst genomen. De pilot en de persoonlijke verhalen laten volgens Klijnsma zien hoe belangrijk het is om steun te krijgen na het verlies van een partner. Zij roept gemeenten op om hun voordeel te doen met de resultaten en vele praktische tips die de pilot in Zwolle heeft opgeleverd. “Het is ontzettend  belangrijk om mensen die te maken hebben met zo’n groot verlies, en veelal met  (jonge) kinderen achterblijven, te ondersteunen, zodat er ruimte ontstaat om te rouwen en het leven weer op te pakken.”

Op de websites Steun na partnerverlies Zwolle en De draad weer oppakken is meer te lezen over het leven weer op de rails krijgen na het verlies van een partner. In Hallo Nederland is op 13 februari 2017 hierover een reportage te zien.

Geef een antwoord