eenzaamheid

Sociaal leven krijgt een voldoende, ook al komt eenzaamheid nog veel voor

Een goed sociaal leven is belangrijk voor een mens. Uit recent onderzoek van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ruim 83 procent van alle 18-plussers vindt dat hij of zij het op dit vlak goed voor elkaar heeft. En dat terwijl eenzaamheid nog steeds een groot probleem is in Nederland

Uit de resultaten van het onderzoek valt op te maken dat een fijn sociaal leven samenhangt met een aantal factoren. Een daarvan is persoonlijk contact. Iemand kan nog zo vaak een brief, appje of e-mail krijgen, er gaat toch niets boven een live ontmoeting. Ook de frequentie van deze persoonlijke bezoeken speelt een rol. Van de mensen die hun familie of vrienden dagelijks zien is 87 procent tevreden met het sociaal leven. Dat is beduidend meer dan de mensen die zelden of nooit iemand zien; daarvan is 47 procent tevreden met het sociaal leven. Opvallend is ook dat geregeld bellen, mailen, whatsappen of brieven schrijven naar vrienden of familie het tevredenheidsgevoel niet bevordert.

Eenzaamheid

Persoonlijk contact is dus nog steeds erg belangrijk in dit digitale tijdperk. Jong en oud is erbij gebaat, maar voor ouderen is het mogelijk nog belangrijker dat zij genoeg mensen blijven zijn. Gebeurt dit niet, dan ligt eenzaamheid op de loer. Hoewel uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat steeds minder 55-plussers eenzaam zijn, telt Nederland nog steeds 1,2 miljoen ouderen dit dit wel zijn. 200.000 hiervan ervaren extreme eenzaamheid door verwaterde contacten, wegvallende naasten en weinig bezoek. Gemiddeld komt er bij de mensen die binnen deze laatste groep vallen 1 keer per maand iemand over de vloer.

Actie

Om dit probleem aan te pakken, heeft minister De Jonge van Volksgezondheid eerder in 2018 het programma Eén Tegen Eenzaamheid gepresenteerd. Daarin worden gemeenten opgeroepen om meer aandacht te besteden aan eenzaamheid onder ouderen, door bijvoorbeeld een meldpunt in het leven te roepen. Naast dit overheidsinitiatief, zijn er ook veel stichtingen die zich inzetten voor eenzaamheidsbestrijding, zoals het Nationaal Ouderenfonds.

(Bron: Rijksoverheid, Nationaal Ouderenfonds, archief, ANP, CBS, SCP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Een kunstmatige oplossing voor eenzaamheid is geen oplossing. Eenzaamheid is niet op te lossen met een meldpunt en kunstmatige bezoekjes aan mensen die vereenzaamd zijn. Eenzaamheid is een veel dieper probleem, voortgekomen uit de ieder voor zich mentaliteit. De verharding van de maatschappij, door materialisme, een proces dat begonnen is in de jarenvijftig en onopgemerkt bleef door de welvaart en allerlei gesubsidieerde maatschappelijke projecten. Nu, maar al sinds 25 jaar, toen de gesubsidieerde maatschappelijke projecten werden afgebouwd, werden de alleenstaande, vereenzaamde mensen, compleet in de steek gelaten. Niemand maalde erom. Niemand dacht ook maar één moment aan al die mensen, die eenzaam, zonder dag opvulling, zonder werkkring, thuis zaten te verpieteren. Nu zijn drastische maatregelen nodig. In plaats van het aanwakkeren en stimuleren van materialisme, door sterreclame, moet saamhorigheid en naastenliefde aangewakkerd worden door de sterreclame. De maatschappij moet hervormd worden, een proces dat minstens 25 jaar gaat duren. Een proces dat nooit gaat plaatsvinden, omdat de politiek g.één geld over heeft, voor het welzijn van het gepeupel Geloof maar, dat elk initiatief in de kiem gesmoord wordt, door geldgebrek. Geld dat liever uitgegeven wordt aan miljonairs, de aandeelhouders van Shell en andere multinationals. En niet aan het welzijn van arme drommels