Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering bij gemeenten niet vanzelfsprekend, giften variëren van niets tot 300 euro

Er zijn grote verschillen in de waardering die mantelzorgers via gemeenten krijgen in ons land. Bij zeker 42 gemeenten is de mantelzorgwaardering afgeschaft en bij andere gemeenten variëren de giften van bloemen, tot een bedrag van 300 euro. Ook moeten mantelzorgers er zelf achteraan en wordt dat in sommige gevallen zelfs ontmoedigd. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging MantelzorgNL.

Ontmoedigingsbeleid

Bij 78 van de in totaal 355 gemeenten vissen mantelzorgers achter het net, heeft MantelzorgNL uitgevonden. In zeker 42 gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering compleet afgeschaft en bij nog eens 36 gemeenten heeft de vereniging er niets over kunnen vinden. Wat volgens MantelzorgNL betekent dat het aanvragers zelf dan dus waarschijnlijk ook niet lukt. Bij 1 op de 5 gemeenten is de informatievoorziening zo gebrekkig of de aanvraagprocedure dermate ingewikkeld, dat van ontmoediging kan worden gesproken, constateert MantelzorgNL. “Als je als mantelzorger een ware zoektocht af moet leggen om de waardering aan te vragen, dan kun je je afvragen of het gevoel van waardering nog overeind blijft”, zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL.

Waardering aanvragen

Tot 2015 maken mantelzorgers nog aanspraak op het jaarlijkse ‘mantelzorgcompliment’ van 200 euro. Bedoeld voor mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan thuiswonende hulpbehoevenden met een officiële zorgindicatie. In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg en sindsdien maakt elke gemeente op dit vlak zijn eigen beleid. Mantelzorgers moeten de waardering zelf bij de gemeente aanvragen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen dat ook echt doen. Volgens MantelzorgNL zijn er veel mensen die het niet nodig vinden of die niet eens weten van het bestaan ervan. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd bij de gemeente van degene die verzorgd wordt. Dat hoeft dus niet de eigen gemeente te zijn. De website regelhulp.nl van de Rijksoverheid geeft hier uitgebreidere informatie over.

Grote verschillen in waardering

MantelzorgNL ziet ook erg grote verschillen in mantelzorgwaardering. Variërend van een bloemetje tot een bedrag van 300 euro. Hoogendijk, ziet daarin een probleem: “Voor veel mantelzorgers is de waardering belangrijk als erkenning van hun inzet. De grote verschillen tussen gemeenten helpen niet om je erkend te voelen.” Ook de maatstaven waaraan iemand moet voldoen om een blijk van waardering te krijgen, zijn volgens haar overal anders. MantelzorgNL vreest bovendien dat de waardering in 2020 bij meer gemeenten wordt afgeschaft.

Waardering in andere vorm

Overigens betekent het afschaffen van de mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag niet altijd dat er op geen enkele manier waardering is bij gemeenten voor mantelzorgers. Een woordvoerder van Gemeente Utrecht zegt daarover tegen De Volkskrant: “Wij geloven dat een goede ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door hun soms lucht te bieden met vervangende zorg, meer impact heeft dan een eenmalig presentje of een geldbedrag. Ook hebben we dit jaar tot nog toe 30 waarderingsdagen georganiseerd, waarmee we 1.000 mantelzorgers hebben bereikt.”

Lees ook: iedereen krijgt te maken met mantelzorg en bekijk Zorg uit handen, waarin 6 BN’ers tijdelijk de intensieve zorg van mantelzorgers overnemen.

(Bron: ANP, Rijksoverheid, De Volkskrant)

Geef een reactie