gunst

Een gunst vragen, zo gaat u dat makkelijker af

Het vragen om een gunst gaat niet iedereen even makkelijk af. Het voelt vaak wat ongemakkelijk, om iets van een ander te vragen. Zeker als u bang bent teveel te vragen of vreest dat het antwoord toch wel “nee” zal zijn. Deze tips kunnen helpen.

Vraag een gunst om de juiste reden

Vraag u van tevoren af wat de reden is dat u om de gunst vraagt. Gaat het bijvoorbeeld om tijdnood, geldgebrek, iets wat u zelf niet heeft en de ander wel of om het gemak? Het maakt namelijk verschil of u bijvoorbeeld eenmalig iets te leen vraagt van buren, vrienden of familie of dat het om een meermalig verzoek gaat. U kunt uzelf afvragen of het niet handiger is een product zelf aan te schaffen als u het herhaaldelijk leent. Vaak vinden mensen het geen enkel probleem om hun spullen te delen, maar het moet wel een beetje in verhouding blijven. Gaat het bijvoorbeeld om een lift naar het ziekenhuis, omdat u zelf geen auto heeft of omdat u slecht ter been bent en een taxi te duur is, dan zal er meestal ruim begrip voor zijn.

Vraag het persoonlijk

Het is voor uzelf misschien het laagdrempeligst om uw verzoek in de vorm van een berichtje te sturen. Via bijvoorbeeld WhatsApp of de mail. Het komt echter sympathieker en betrouwbaarder over als u het persoonlijk doet. Iemand kan uw intenties dan beter inschatten en u bereikt eerder dezelfde golflengte. Spreek iemand daarom direct aan. Niet alleen wordt dit meer gewaardeerd, het is ook effectiever. Mensen zijn dan eerder geneigd om op het verzoek in te gaan. Het is namelijk ook veel laagdrempeliger om via een berichtje terug het verzoek af te wijzen, dan recht in iemands gezicht. Via een berichtje voelt onpersoonlijker en dat zorgt voor minder schuldgevoel. Volgens Libelle heeft het op de man af vragen zelfs een 30 keer grotere kans op succes dan via mail. Wilt u iemand liever wat meer bedenktijd geven en niet voor het blok zetten, dan kan het weer wel handiger zijn voor een tekstbericht te kiezen.

Met persoonlijk bedoelen we overigens ook, 1 op 1. Richt u bij voorkeur tot iemand als er niet meer mensen bij zijn die meeluisteren. Anders kan iemand het verzoek al snel als dwingend ervaren. Dat leidt tot irritaties en diegene is dan eerder geneigd niet op het verzoek in te gaan.

De manier waarop u om een gunst vraagt

Niet alleen hoe u het vraagt, ook met welke woorden weegt mee in de bereidheid van degene aan wie u het verzoek richt. Draai niet om de hete brei mee en verwoord uw verzoek subtiel. Probeer de ander niet positief te beïnvloeden door iets te zeggen als “je gaat dit echt heel leuk vinden”. Dat werkt vaak averechts, want u bepaalt dan voor de ander hoe die zich bij uw verzoek moet voelen. Tegenover psychologie-website Mynd legt psycholoog Elizabeth Stokoe uit dat het woord ‘bereid’ daarnaast een groot verschil kan maken in het geval het verzoek in 1e instantie is afgewezen. Wanneer de vraag dan opnieuw wordt gesteld, met het woord ‘bereid’ in de vraag verweven, is de kans groot dat de wens alsnog wordt ingewilligd.

Maak de gunst niet kleiner

Bagatelliseer uw verzoek niet door het minder belangrijk of kleiner te maken. Zoals zeggen dat het de ander maar een paar minuutjes kost. Daarmee minimaliseert u niet alleen de hulp waarom u vraagt, maar ook de inzet van de ander. Zeker als het in de praktijk wel wat meer dan een paar minuutjes in beslag neemt en de ander zich bekocht voelt pakt dit negatief uit. Dan wordt nog eens om hulp vragen een stuk lastiger.

Draag liever geen rood

Het beste is het om iets te dragen waarin u zich prettig voelt, maar laat als het even kan de kleur rood achterwege. Van die kleur gaat iets dwingends uit. Iets wat mensen die daar gevoelig voor zijn juist minder toeschietelijk maakt. En dat is nou net niet het effect dat u wilt bereiken. Kies daarom liever voor een neutralere of zachtere kleur.

Geven en nemen

Wie neemt kan natuurlijk ook geven. Degene aan wie u de gunst vraagt, tilt er misschien helemaal niet zo zwaar aan, maar toch is het sympathiek om iets terug te doen. Dat hoeft niet per se een bosje bloemen te zijn, het kan bijvoorbeeld ook een wederdienst zijn. Gebruik dit overigens niet andersom, door te benadrukken dat u de keer ervoor iets voor een ander gedaan heeft en er nu dan iets voor terug vraagt. Dat voelt al snel als manipulatie. Iemand zal dan misschien wel geneigd zijn op het verzoek in te gaan, omdat het voelt als ‘moetje’, maar het gevoel erbij is veel negatiever dan wanneer u het vraagt omdat diegene u er enorm mee helpt.

(Bron: RTL Nieuws, Mynd, Santé, Life Hacking, happinez. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reactie

    dragon says:

    Ik durf nooit om een gunst te vragen, omdat ik dan bij die persoon in het krijt sta, en mij verplicht voel om wat terug te moeten doen.
    Als ik er voor mag betalen, heb ik daar minder problemen mee.