Aanspraak op sociaal netwerk gestegen

Ouderen met 1 of meer aandoeningen doen vaker een beroep op hun kinderen, vrienden of buren. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

Aanspraak netwerk

Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen aanspraak te kunnen maken op hun netwerk. Vorig jaar was dit nog een derde. Een verklaring voor deze daling ligt volgens Liane de Haan van ANBO dat mensen wennen aan het idee dat ze eerst hun netwerk inzetten. Toch is er volgens haar nog werk aan de winkel. “Gezonde mensen overschatten de mogelijkheden van het netwerk. Mensen met een aandoening, en zeker een chronische, zijn realistischer en weten dat hulp vragen heel moeilijk is. De aandacht voor het vormen en onderhouden van een sociaal netwerk mag niet verslappen.”

Cultuuromslag

Er wordt tegenwoordig dus eerst meer beroep gedaan op het sociale netwerk voordat men professionele hulp inschakelt. Een reden waarom mensen nog steeds terughoudend zijn is de angst om iemand tot last te zijn. We moeten het opnieuw leren, want het is een cultuuromslag volgens de Haan.

Keukentafelgesprek

ANBO is voorstander van het vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in de zorgindicatie. Deze wordt vastgelegd in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen in het kader van de WMO. Met dit idee kwam de bond vorig jaar al. De aandacht ligt nu nog te weinig op het sociale netwerk tijdens zo’n gesprek.

Geef een reactie

Reactie

  peter61j says:

  ik heb ook geen sociaal netwerk.
  met gesprekken kom ik moeilijk mee.
  of ik klap helemaal dicht.
  het enige wat helpt,
  is toch vrijwilligerswerk te blijven doen