Aan kijkers die reageerden op de aflevering van Hollandse Zaken van 27 juli 2017

Op De les van Nouri, de aflevering van Hollandse Zaken van 27 juli 2017, werd door honderden kijkers gereageerd. Veel reacties waren opbouwend. U toonde zich verheugd over onze invalshoek. Veel andere kijkers waren echter verbaasd over ons thema en sommigen toonden zich ronduit woedend. In verhoudingen uitgedrukt: enthousiasme en afkeuring hielden elkaar ongeveer in evenwicht. In deze reactie gaat de redactie van Hollandse Zaken kort in op onze overwegingen en op hoe we tegen uw reacties aan kijken.

We lazen in een boze reactie: ‘Hoe bent op het onzalige idee gekomen om een triest voorval, als dat wat Appie is overkomen, te gebruiken voor een discussie over de Multiculturele samenleving?’ Wij kwamen tot het thema door een uitspraak van de familie Nouri: ‘De beste manier om Appie te respecteren is zijn gedrag te kopiëren. Hij heeft ons laten zien hoe je met mensen moet omgaan. Moslims en niet-moslims’. Etnische, culturele en godsdienstige tegenstellingen leken weg te vallen bij de ontzetting over het lot dat de talentvolle Abdelhak Nouri trof.
Wij vroegen ons als MAX-redactie af of deze ervaring wellicht een belangrijk moment voor het soms zo verdeelde Nederland is. We riepen de vraag op: Kan het ‘Nouri-effect’ tot een kentering leiden in de Nederlandse samenleving?
Een Nederland met minder haat, minder wij en zij-denken en minder polarisatie. Een van de gasten, pastoor Jules Dresmé, verwoordde de betekenis van Nouri in termen van hoop en verbroedering. Het is, zei hij, de elementaire drang die wij allen kennen bij rampen en groot verdriet.

Schandalig, volgens sommigen, dat onze redactie zich aan deze aanpak waagde. We zouden het lot dat Abdelhak Nouri trof ‘misbruikt’ hebben voor een breder gesprek. Dat zou respectloos zijn richting de jonge Ajax-speler die in coma ligt en zijn familie. Maar wij deden nu juist waartoe de familie uitnodigde. En een vriend van Abdelhak, Radi Tahiri, kwam, nadat hij de ouders van Abdelhak toestemming had gevraagd, juist bij ons met zijn gedachten over wat we van Nouri kunnen leren.

We zouden de multiculturele samenleving kritiekloos bewieroken, schreven andere kijkers. Nee, wij lieten critici juist aan het woord.
Wij zouden racistisch zijn. Nee, we stellen kritische vragen bij waar de integratie van nieuwkomers in Nederland ‘schuurt’, om het zwak uit te drukken.
Hollandse Zaken zou onzinredeneringen onweersproken laten. Inderdaad niet iedere onder woorden gebrachte redenering in ons programma is vlekkeloos, maar dat is juist de charme van een live programma als het onze.

We zouden een slap hoofddoekjesprogramma zijn. We zijn er juist trots op dat we Nederland in al zijn facetten laten zien, dus met een 20-jarige Nederlandse van Iraakse herkomst (Sara), een 25-jarige Marokkaans-Nederlandse buschauffeur (Radi) en een 68-jarige eerste generatie-migrant (Lahoussine).
We zouden hypocriet zijn, want als een niet-Marokkaan door een hartstilstand getroffen zou zijn, zouden we er geen aandacht aan hebben besteed. Beluister het antwoord van onze presentator Cees Grimbergen aan gast Syp Wynia die hem hierover een vraag stelde: ja, dat zouden we wél hebben gedaan.

Is er dan helemaal geen kritiek mogelijk op dit MAX-programma? Zeker wel. In de spanning van een rechtstreeks programma met gewone Nederlanders als gasten en een evenmin foutloze presentator gaat er wel eens iets mis. Déze keer ging er, naar het oordeel van onze redactie, weinig tot niets mis.  Desalniettemin was de ergernis van sommige kijkers dus groot. Wat dat is? Wellicht zit de verklaring in wat deze kijker ons vol overtuiging schreef: ‘We zitten inmiddels met de derde generatie immigranten en het wordt alleen maar erger met de integratie.’ Wanneer u er heilig van overtuigd bent dat het met de zogenoemde multiculturele samenleving slecht gaat, dan zal een aflevering van Hollandse Zaken u niet van standpunt doen veranderen. We zullen ook uw standpunt in onze programma’s even serieus nemen als tegenoverliggende opvattingen.

Want Hollandse Zaken wil een spiegel van de Nederlandse samenleving zijn. En bij die spiegel horen opvattingen en ideeën die onwelgevallig zijn voor een andere kijkersgroep. Ons motto blijft: Tegenspraak brengt ons verder.

Wij gaan op naar de volgende aflevering waarin wellicht weer in uw ogen pijnlijke feiten en opvattingen van anderen aan bod komen. Wij zullen ons best doen opnieuw respectvol met gasten en kijkers om te gaan. Wij wensen u een prettige dag en hopen dat u volgende keer opnieuw naar het MAX-discussieprogramma kijkt.

Hartelijke groeten, namens de Hollandse Zaken-redactie

Sigrid Muusse, eindredacteur

Geef een reactie