ouderenmishandeling

125.000 ouderen hebben te maken met mishandeling

Over de mishandeling van ouderen wordt nog maar weinig gesproken. Het is nog teveel een taboe. Dat moet veranderen volgens Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, want uit recent onderzoek van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat maar liefst 4 procent van de thuiswonende 65-plussers te maken heeft met psychisch geweld. 

Psychische mishandeling

Aan het onderzoek deden bijna 500.000 mensen van 19 jaar of ouder mee. Onder hen 220.000 65-plussers. Hen is gevraagd of zij de de afgelopen 12 maanden te maken hebben gehad met nare gebeurtenissen in de thuissituatie. Van de 220.000 ondervraagden geeft 4 procent, dat zijn 125.000 ouderen, aan te zijn beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden. Verder geeft 0,3 procent aan te maken hebben gehad met fysiek geweld en eveneens 0,3 procent heeft te maken gehad met ongewenste seksuele benadering. 1 procent van de 65-plussers geeft aan financieel te worden benadeeld en nog eens 0,5 procent geeft aan in de persoonlijke verzorging te worden verwaarloosd. In de regio’s Zuid-Limburg en Kennemerland zijn de percentages het hoogst. In Brabant het laagst.

Onderzoek

Niet eerder is er op zo’n grote schaal onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling in de thuissituatie. De 65-plussers kregen diverse vragen over nare gebeurtenissen die hen kan zijn aangedaan door gezinsleden, familieleden of vrienden. Maar ook door mensen waar zij afhankelijk van zijn als thuiszorgmedewerkers, artsen of mantelzorgers. De cijfers van dit onderzoek geven een duidelijk beeld van de omvang van ouderenmishandeling in ons land zelfs tot op regionaal niveau.

Taboe doorbreken

“De afgelopen jaren is hard gewerkt om het taboe ouderenmishandeling te doorbreken en ouderen actief meer weerbaar te maken. Maar we hebben nog wel wat te doen”, aldus Manon Vanderkaa. “We wonen steeds langer thuis, maar dat moet dan wel op een waardige en veilige manier.” De afgelopen jaren heeft de ouderenbond hard gewerkt aan het doorbreken van de taboe rond ouderenmishandeling, onder andere door ouderen weerbaarder te maken. Volgens Vanderkaa moet ouderenmishandeling aandacht krijgen binnen het Pact Ouderenzorg. “En het moet geagendeerd worden door de colleges van Burgemeester en Wethouders na 21 maart. Lokaal kan ook veel gebeuren.”

(Bron: ANP/RIVM)

Geef een reactie