bijvangst

Bijvangst belandt in de supermarkt

Schar, steenbolk en wijting komen vaak als bijvangst tussen de schol en tong in de visnetten terecht. Toch eindigt het minder vaak op ons bord. Wellicht komt daar verandering in. Supermarkten PLUS, DekaMarkt en Landmarkt gaan deze bijvangst in hun schappen aanbieden.

 Gewenste bijvangst

De Nederlandse Vissersbond geeft aan dat de bijvangst van schar steenbolk en wijting zeker niet ongewenst is. De vissers brengen de vis aan boord en verkopen deze op de visafslag. De kiloprijs ligt alleen lager dan bij populaire vissoorten en er is minder vraag naar vanuit de Nederlandse consument. Misschien verandert het initiatief van de supermarkten dat. Op de markt is vaak een grote variatie aan Noordzeevis te vinden. Maar in supermarkten is het aanbod een stuk beperkter, en Nederlanders kopen toch vaak daar hun vis, merken de initiatiefnemers op.

Vaker op ons bord

Good Fish Foundation reageert enthousiast op het project van PLUS, DekaMarkt en Landmarkt. De organisatie schat dat vissers naast tong en schol jaarlijks zo’n 70 miljoen kilo bijvangst uit de Noordzee halen. “Als we vissen als schar meer gaan eten, kunnen vissers meer verdienen aan deze soorten en hoeft er minder hard op tong en schol gevist te worden”, zegt Christien Absil, verbonden aan de Good Fish Foundation. “Dan zal er ook minder bijvangst zijn. En het is lekkere vis.”

(Bron: NOS, PLUS, Good Fish Foundation, Nederlandse Vissersbond)

Geef een reactie