Autoverzekeringen steeds duurder

Automobilisten gaan ook de komende tijd fors meer betalen voor hun autoverzekeringen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Independer.

Toename aantal ongevallen

De premies van verschillende autoverzekeringen zijn dit jaar met tientallen procenten stegen. De vergelijkingssite verwacht dat de premiestijging, onder meer door de toename van het aantal ongevallen en het aantal auto’s op de weg, alleen nog maar doorzet. De jaarpremie voor een WA-verzekering lag in september 2016 gemiddeld 31 procent hoger dan eind december 2015, zo bevestigt Independer. Beperkt cascoverzekeringen werden in die periode gemiddeld 22 procent duurder.

Ongevallen, smartphones en schadereparaties

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de stijging onder meer te verklaren door de toename van het aantal verkeersongevallen. “Er is op dat vlak een trendbreuk te zien”, aldus een woordvoerder. “Na jaren van daling deden zich vorig jaar 50.000 ongevallen meer voor.” volgens de verzekeraars is dit deels te wijten aan de toegenomen verkeersdrukte. Maar ook chauffeurs die afgeleid worden door hun smartphone zouden veel brokken maken. Daarnaast zijn de schadereparaties veel duurder geworden omdat de auto’s vol zitten met apparatuur waardoor vervanging van onderdelen kostbaar is en zijn verzekeraars meer geld kwijt aan letselschades.

Verhogen van de premies

Volgens Independer en het verbond hebben de verzekeraars in de sterk concurrerende markt geen mogelijkheden om de gestegen kosten met eigen middelen op te vangen. Hierdoor is er voor hen geen andere mogelijkheid dan het verhogen van de premies” “We schatten in dat die premieverhogingen de komende tijd blijven toenemen”, aldus een woordvoerster van Independer.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Smoesjes! … In Nederland gebeuren heel weinig ongevallen in het verkeer. Als je dat vergelijkt met Belgie, waar een rijbewijs veel makkelijker is te behalen, gebeuren ongelukken aan de lopende band. En daar gaat de premie niet omhoog. … Een verklaring voor de schrikbarende verhoging moet dan ook gezocht worden in een heel andere hoek. Namelijk de woekerpolissen! … Omdat de Nederlandse consument, blijft aandringen om zijn verliest terug te krijgen bij de woekerpolis maffia, proberen de verzekeraars hun verlies terug te krijgen uit andere verhogingen. En dat zijn de verzekeringspolissen. … U en ik betalen meer premie voor de autoverzekering, om de verliezen op de woekerpolissen te compenseren.