Duur 04:45
Gepubliceerd op 17 maart 2016

Deel 5: De burgerlijke stand

In deel 5 laat Vincent zien hoe u de burgerlijke stand kunt gebruiken om informatie te krijgen.

In de burgerlijke stand kunt u vanaf 1811 informatie vinden over alle hoogtepunten uit een leven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Geboorteakte

Een geboorteakte vermeldt de namen van het kind, van de ouders en van de getuigen, het beroep van ouders en getuigen, adres, datum en tijd van de geboorte. Let op: aktedatum en geboortedatum kunnen verschillen.

Huwelijksakte

De huwelijksakte is van de hier besproken akten de bron die de meeste feiten oplevert. Van het paar dat trouwt worden naam, geboorteplaats en –datum of geboorteplaats en leeftijd, woonplaats en beroep vermeld. Van de ouders van bruid en bruidegom vindt u in de akte de namen, of zij nog in leven zijn en als dit het geval is hun leeftijd, woonplaats en beroep. Ook van de getuigen worden namen, leeftijd en beroep vermeld en of zij al dan niet familie van het bruidspaar zijn.

Huwelijksbijlagen

Om te kunnen trouwen moesten bruid en bruidegom een aantal papieren inleveren. Zo moest het aanstaande echtpaar een afschrift van hun geboorteakte overleggen en de bruidegom een bewijs van voldoening aan zijn verplichtingen ten aanzien van de nationale militie.

Overlijden

In een overlijdensakte vindt u de volgende gegevens:

 • Naam
 • Beroep
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Geboorteplaats
 • Woonplaats en adres
 • Datum en tijdstip van overlijden
 • Namen van de ouders en naam van de huwelijkspartner(s) van de overledene vermeld

Let op: aktedatum en sterfdatum kunnen verschillen.

Waar vindt u de registers?

De registers kunt u op twee verschillende plaatsen terugvinden: bij een gemeente- of streekarchief én in het rijksarchief van de provincie waarin de gemeente ligt. Maar er bestaan uitzonderingen. Het is dus altijd verstandig dit na te vragen bij de betreffende archiefdienst.

Tienjaarlijkse tafel

Akten uit de burgerlijke stand vindt u via een index, de zogenoemde ’tienjaarlijkse tafel’. Dit is een index per tien jaar per soort akte. Binnen deze tienjaarlijkse tafel kunt u weer alfabetisch zoeken op de achternaam van uw voorvader. Deze indeling kan nog wel eens verschillen. Kijk daarom eerst goed hoe de indeling per letter van het alfabet is ingericht.

De digitale stamboom

Veel, archiefdiensten bieden op hun eigen website of de gezamenlijke database, de digitale stamboom informatie uit akten van de burgerlijke stand. Door deze databases is het achterhalen van een akte veel eenvoudiger geworden. Echter nog lang niet van iedere gemeenten zijn de akten verwerkt. Vindt u geen informatie in de digitale stamboom, dan is onderzoek in de tienjaarlijkse tafels voorlopig de enige mogelijkheid.

Bronnen noteren

Het is belangrijk dat u goed noteert welke informatie u waar heeft gevonden. Zo voorkomt u dat u belangrijke informatie vergeet en kunt u uw bronnen altijd weer terug vinden.

Logboek bijhouden

Het is verstandig om ook te noteren wat u níét heeft gevonden. Dit zal u tijdens uw onderzoek van pas komen. Houd daarom tijdens uw onderzoek een logboek bij waarin u het verloop van uw onderzoek noteert. Voor het noteren van brongegevens zijn geen vaste regels, maar zorg er in elk geval voor dat u de locatie en aktenummers noteert. Bijvoorbeeld: Stadsarchief Amsterdam, BS Amsterdam, huw.reg.1880, deel 5, akte nr.11

U weet nu dat u het archief  kunt raadplegen. Maar welke registers kunt u nog meer open trekken? Dit zal in deel 6 uitgelegd worden. Klik hier als u terug wilt naar het overzicht van de cursus stamboomonderzoek.

Geef een reactie

Reactie

  YolandaLippens says:

  Inmiddels zijn veel aktes online te vinden op wiewaswie.nl en openarch.nl.
  Ter aanvulling voor de huwelijksakte: noteer ook de leeftijden en evt. ‘overleden’ bij de ouders van het bruidspaar, dat is in dat profiel belangrijke informatie. Lees tip: yory.nl/de-pareltjes-in-een-huwelijksakte/

Bekijk ook

Meer