Duur 09:00
Gepubliceerd op 17 maart 2016

Deel 6: De levensfases

In deel 6 zal Vincent u uitleggen dat u ook informatie kunt halen uit de administratie van kerken. Hierbij gaat het met name om dopen, trouwen, overlijden. Wanneer u informatie wilt vinden over uw voorouders die voor 1811 zijn geboren, bent u aangewezen op de administratie van kerken. Kerken hielden nauwgezet bij wie er werden gedoopt, huwden of werden begraven.

Bij de kerk

Aangezien vrijwel iedereen lid was van een kerkgenootschap is er over de meeste Nederlanders informatie te vinden in deze zogenaamde DTB-registers (Doop-, trouw- en begraafboeken).

Hoe ouder, hoe ingewikkelder

De oudste registers die bewaard zijn gebleven dateren uit de 16e eeuw. Dit zijn er niet veel. Van de meeste plaatsen beginnen de registers in de loop van de 17e of 18e eeuw. Soms zijn er hiaten, omdat er registers verloren zijn gegaan. U zult dan ook merken dat uw zoektocht in deze fase steeds ingewikkelder wordt.

Overheidsarchieven

De meeste registers worden bewaard in overheidsarchieven. U kunt de DTB-registers vinden bij gemeente-, streek- of rijksarchieven. Op de websites van archiefdiensten staat doorgaans aangegeven welke DTB-registers zich in het betreffende archief bevinden. Bij geval van twijfel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het archief of het CBG (centrum voor familiegeschiedenis).

Doopregister

In het doopregister werden de dopelingen door de priester, predikant of koster in chronologische volgorde ingeschreven. Een doopinschrijving bevat meestal de doopdatum, de namen van het kind, de ouders en de doopgetuigen. Soms worden nog andere gegevens vermeld, bijvoorbeeld het gehucht of de wijk waar de ouders woonden en de geboortedatum van het kind.

Trouwregister

Een huwelijksinschrijving vermeldt de datum van het huwelijk, de namen van bruid en bruidegom en van de getuigen. Ook wordt aangegeven of zij reeds eerder getrouwd waren. Soms, worden ook één of meer ouders genoemd, de leeftijd van de bruid en bruidegom en plaats van herkomst.

Ondertrouwregisters

Van veel plaatsen zijn alleen de ondertrouwregisters bewaard gebleven. Woonden bruid en bruidegom niet in dezelfde plaats, dan moesten ze in beide woonplaatsen in ondertrouw gaan. Het voorgenomen huwelijk werd ook in beide plaatsen afgekondigd. Getrouwd werd er meestal in de woonplaats van de bruid. Bij het overnemen van de datum moet u goed opletten of het om een ondertrouwdatum dan wel een trouwdatum gaat.

Begraafregister

Plaats en datum van overlijden zijn, wanneer u met het stamboomonderzoek voor 1800 bent aangekomen, vaak lastig vast te stellen. Overlijdensregisters werden slechts incidenteel bijgehouden. Bij het ontbreken van een overlijdensregister komt u het dichtst bij de overlijdensdatum wanneer u een begraafdatum kunt achterhalen. Voor 1800 werd bijna uitsluitend in en om de kerk begraven. Een kerk kon het begraven registreren in een begraafregister, met in chronologische volgorde de begrafenissen, of in een grafregister waarin per graf werd bijgehouden wie erin begraven was.

De doop-, trouw- en begraafregisters leveren waarschijnlijk een schat aan informatie op. In het volgende deel leert u onderzoek doen naar een interessant aspect van stamboomonderzoek: de namen. Klik hier als u terug wilt naar het overzicht van de cursus stamboomonderzoek.

Geef een reactie

Reactie

    YolandaLippens says:

    In het begin van de film zegt hij ‘na 1811’, maar bedoeld zeker ‘voor 1811’.

Bekijk ook

Meer