Tijd voor MAX

Amusement

Middagmagazine met Sybrand Niessen en Martine van Os

Elke werkdag,
17.10 uur op NPO 1

Ma 23 november 2020 17:10 NPO 1 41 min
Herhaald op 24 november 2020 NPO 1

In het teken van Nationale Heldendag 2020

Te gast: Jaap Smit, Jelle Stoker, Johann Velkers, Jouke Wobma, Henk Morsink, Giel de Koning, Reinier van Zutphen, Eric Schipper, Jan de Bie Leuveling Tjeenk en Renee van Bavel.

Vandaag een speciale Tijd voor MAX! De uitzending staat volledig in het teken van Nationale Heldendag 2020.

Onze Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is sinds enkele jaar betrokken bij de Heldendag. Hij laat vandaag een speciale column horen.

Jaap Smit is de commissaris van de koning van Zuid-Holland maar ook de voorzitter van Stichting Carnegie Heldenfonds en daarmee de bedenker van deze Heldendag die sinds 2015 bestaat.

Johann, Jelle en Jouke kenden elkaar tot voor kort nog niet, maar op 18 augustus veranderde dat toen ze een man uit een brandende auto redden.

Giel de Koning redde het leven van zijn overbuurvrouw door haar uit een brandende woning te halen. Hij ontving hiervoor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. De Erepenning is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden. Ook Henk Morsink schuift aan, hij is Kanselier der Nederlandse Orden.

Op 17 april stapt Eric Schipper op zijn fiets om een nieuw boek te halen in de boekwinkel. Maar dat ritje verloopt heel anders, onderweg redt hij namelijk een baby uit de gracht. Hiervoor krijgt hij een onderscheiding van burgemeester Sybrand Buma. De zilveren penning is gegeven vanuit de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, waarvan Jan de Bie Leuveling Tjeenk de voorzitter is.

En Renee van Bavel komt optreden!