Marc van Oostendorp, Het Diaclectenbureau over werk en dialect

Het Dialectenbureau #3: wetenschap

In de 9-delige podcastserie Het Dialectenbureau maakt professor Marc van Oostendorp een vrolijke reis door Nederland. Samen met bekende ambassadeurs uit heel Nederland plaatst hij het dialect op een voetstuk. Want ‘dialecten dreigen te verdwijnen’, of toch niet? In aflevering 3 hebben we het over wetenschap. 

Wetenschap en dialect

Er wordt al ongeveer 150 jaar onderzoek gedaan naar dialecten, maar dat is nog niet makkelijk. Vooral niet als het gaat om het verleden van het dialect. Ook omdat er geen opnames bestaan. Onderzoekers hebben in de loop van de tijd manieren gevonden om dat toch te doen.

Cor van Bree is in Nederland een absolute autoriteit op het gebied van taalonderzoek. Een inspirator voor Van Oostendorp en vele anderen. Tot de vorige eeuw werd vooral standaardtaal onderzocht, maar onderzoekers zagen dat dialect eigenlijk veel interessanter was om te onderzoeken. Want dan moet je het veld in. Vergelijk het met een Bioloog; die verkiest de wildernis toch ook boven een aangeharkte tuin? En Cors wildernis, dat was het Oosten van Nederland.

De sprekers

Luis Miguel Rojas Berscia is taalwetenschapper. En hij doet niet alleen onderzoek naar taal, hij spreekt ook heel veel talen, namelijk 35. De wetenschap onderzoekt ook specifieke groepen. Zo doet Kristel Doreleijers onderzoek naar dialectgebruik onder jongeren. Onder de Brabantse jeugd doet zich een interessant verschijnsel voor dat we op meer plekken tegenkomen: overdreven dialect, hyperdialect. In Groningen zijn hoogleraar Martijn Wieling en zijn promovendus Martijn Bartelds druk doende met het behoud van op het oog stervende talen zoals het Gronings dialect.

Beluister hieronder aflevering 3 van Het Dialectenbureau:

Beluister hier alle afleveringen van Het Dialectenbureau of ontdek meer podcasts van MAX. Meer weten over hoe een podcast werkt, kijk dan hier

(Foto: MAX © Saskia Aukema)

Geef een reactie