paspoort

Zo voorkomt u paspoortproblemen

Regelmatig krijgen we klachten over de 0 (cijfer) of O (letter) in het paspoortnummer. Recent weer van mevrouw Erren-Koens. Zij boekte met haar man een rondreis door India. Ze vulde de gegevens in voor het visum en ontving dit ook gewoon. Op het vliegveld ging het mis. Daar bleek dat ze, in plaats van een 0 de letter O had ingevuld. Ze konden niet mee op reis. Kostenpost: 7.000 euro!

In al die jaren dat we ons bezighouden met reizen zien we regelmatig deze klacht voorbijkomen. We namen ook nu contact op met het ministerie. Zij lieten ons weten dat per 1 december 2019 zowel de nul als de letter O niet meer zal voorkomen op een legitimatiebewijs. Mensen die net een nieuw legitimatiebewijs hebben aangevraagd moeten wel nog blijven opletten. De regel is dat de letter O nooit voorkomt! Twijfelt u, zoek het dan even op voordat u het definitief invult.

Afgeven of niet?

Waar we ook al jaren tegenaan lopen is dat mensen in hotels hun paspoort moeten afgeven terwijl dat eigenlijk niet mag. Met het BSN-nummer op de voorkant van het paspoort bestaat het risico van identiteitsfraude. Ook hierover is nieuws te melden. Inmiddels is besloten om het BSN-nummer van de voorkant van identiteitsbewijzen af te halen en te verplaatsen naar de achterkant samen met een zogenoemde QR-code.

Een veilige kopie maken

Ook dan blijft het van belang om voorzichtig met een kopie van uw ID om te gaan. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ontwikkelde een app waarmee u een veilige kopie kunt maken. Met deze app kunt u gegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie waar de datum en het doel van de kopie wordt aangegeven. U kunt via de app de kopie versturen of printen. Hij heet KopieID en u kunt hem downloaden in de Apple Store of Google Play store. Mocht u dat te ingewikkeld vinden en wilt u een gewone kopie maken, streep dan in elk geval uw BSN-nummer door, schrijf op de kopie dat het een kopie is en voor welke instantie de kopie is bedoeld. Vergeet ook niet de datum waarop u de kopie afgeeft erop te zetten.

Overigens aardig om te melden dat de verzekeraar van mevrouw Erren-Koens met de hand over het hart streek en vergoeding van de 7.000 euro bood. Dat is nou eens écht coulance!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Het weglaten van de letter O op het paspoort is een stap in de goede richting. Nu nog bij de bankkaarten. … En wat betreft: het paspoort afgeven bij hotels, dat had allang wettelijk geregeld moeten worden. Het is toch te gek dat de consument gedwongen wordt: de wet te overtreden door hotels en dat hotels wettelijk niet aangepakt worden bij het dwingen tot overtredingen. Weer een duidelijk voorbeeld, dat de wet niet geldt voor kapitalisten en /of multinationals, maar alleen geldt voor consumenten.