Wie betaalt de alternatieve zorg?

Het MAX-consumentenprogramma Meldpunt is even niet te zien op tv, maar de redactie gaat online wel verder. Presentatrice Elles de Bruin gaat ook door met het schrijven haar tweewekelijkse column over consumentenzaken. Deze keer: Elles vraagt uw mening over vergoeding alternatieve zorg.

Alternatieve zorg is populair

Gaat u weleens naar een alternatieve genezer? De kans is groot, want uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat 6 procent van de bevolking vorig jaar een alternatieve genezer bezocht. De osteopaat, chiropractor en acupuncturist werden daarbij het vaakst genoemd. Vrouwen maken er meer gebruik van dan mannen. Hoger opgeleiden vaker dan laaggeschoolden. Ik ben zo’n vrouw.

Doorgaan met acupunctuur

Mijn duimgewricht is ontstoken, schijnt een bekende artroseplek te zijn. Via-via ben ik nu onder behandeling bij een acupuncturist, nadat enkele behandelingen van een fysiotherapeut niets hadden opgeleverd. Ik heb me nu 6 keer laten prikken. Het is beter geworden, maar helemaal weg zijn mijn klachten nog niet. Moet ik hier nu mee doorgaan? Of toch weer teruggaan naar het reguliere medische circuit? Dat is de vraag die nu voorligt. Ook al omdat het potje ‘alternatief’ van mijn zorgverzekering bijna op is.

Alternatieve geneeswijzen in het basispakket?

Ik heb de mazzel dat via mijn aanvullende verzekering de kosten van mijn acupuncturist worden vergoed; veel verzekeraars vergoeden niets. Uit hetzelfde onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders wil dat alternatieve geneeswijzen in het basispakket worden opgenomen. In de ogen van een kwart van de bevolking heeft alternatieve zorg evenveel waarde als de reguliere gezondheidszorg. Ook al zijn veel van deze geneeswijzen niet wetenschappelijk bewezen. Wat vindt u? Moeten alternatieve geneeswijzen in het basispakket? Wat zijn uw ervaringen?

Geef een reactie

Reacties (6)

 1. Catherine de Jong says:

  Beste mevrouw de Bruin,

  Acupunctuur is een zinloze behandelwijze. Al het onderzoek van de laatste 40 jaar laat zien dat acupunctuurbehandelingen zinloos zijn. U geneest ondanks acupunctuur, nooit dankzij acupunctuur. U wordt bedrogen door de behandelaar als hij/zij beweert dat acupunctuur een zinvolle behandelwijze is. Ik wens u een voorspoedig herstel zonder acupunctuur.

  1. Tony Osteopaat says:

   Indien acupunctuur zinloos zou zijn, zou het , lijkt me, niet al 5000 jaar bestaan. Bovendien worden in China bv operaties gedaan met acupunctuur ipv narcose. Regelmatig verschijnen er “onderzoeken” die “bewijzen” dat alternatieve/complementaire geneeswijzen niet zouden werken. Follow the money! Er vallen meer doden per jaar aan “geneesmiddelen”, lees farmaceutisch vergif, dan aan andere middelen.

 2. B.Harmsen says:

  U schrijft iIk heb de mazzel dat via mijn aanvullende verzekering de kosten van mijn acupuncturist worden vergoed; veel verzekeraars vergoeden niets.

  Had ook gelijk even vermeld wat die aanvullende verzekering kost en wat de acupuncturist koste.

  Al die onderzoeken CBS heb ik mijn twijfels ze zitten er regelmatig naast.

  Als ik bericht van Catherine lees is de behandeling zinloos, maar ik heb geen ervaring.

 3. Tony Osteopaat says:

  Over het algemeen betaalt u net zoveel aan aanvullende verzekering als dat u vergoed krijgt. AV is dus (in de meeste gevallen) zinloos. Indien u geen gebruik maakt spaart u geld, indien u wel gebruik maakt heeft u de kosten – meestal tot een maximum- van tevoren al betaald. Goed uitkijken!

 4. Oil Minded - Monique van Roekel says:

  Ik zou het toejuichen als alternatieve geneeswijzen uit het basispakket betaald zouden worden. In mijn ogen zouden regulier en alternatief veel meer moeten samenwerken. De gezondheidszorg zou dan zoveel sterker worden. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat ik in de reguliere zorg naar huis werd gestuurd en dat er op alternatief vlak een oplossing bleek te zijn, of dat nu is bij een orthomoleculair therapeut, een osteopaat of met de essentiële oliën waarmee ik zelf in mijn eigen alternatieve gezondheids- en coachingspraktijk werk. Het draait om maatwerk en verbindingen leggen en niet alleen heel rechtlijnig in een straatje kijken.

 5. marjan hurkmans says:

  In 2019 krijg je van VGZ voor alternatieve zorg € 45. per behandeling vergoed,
  dit wordt in 2020 €40. per behandeling!
  Hoera VGZ geeft € 1.00 korting voor de basisverzekering, d.w.z.dat betalen de mensen die voor alternatieve zorg verzekerd zijn, daarom juist die € 5.00 minder per behandeling, WAT GOED VAN VGZ!.