Uw mening telt!

Ik roep u op aan het MAX Opinie Panel mee te doen, want hoe meer deelnemers, hoe beter MAX de resultaten als de representatieve mening van ouderen kan presenteren.

Meedoen aan de samenleving heeft zijn prijs. Dat was zo’n veertig jaar geleden wel anders. We voegden ons vaak in datgene wat anderen ervan vonden. In beslag genomen door de dagelijkse besognes konden de traditionele opiniemakers als kranten en weekbladen, politieke partijen maar ook de kerken hun meningen zonder weinig weerwoord aan ons opdringen. Ook de verzuilde omroepen in Hilversum maakten op basis van die heersende mores uit wat goed was voor u en mij.

Die tijd is gelukkig voorbij. Onder invloed van de culturele ‘revolutie’, eind jaren zestig, het feminisme en het massale studentenverzet tegen een regenteske overheid, ontstond een mondige maatschappij. Maar een geëmancipeerde samenleving die niet peilt wat er onder de burgers leeft, zet zichzelf weer een muilkorf op. Vandaar dat er tegenwoordig zo vaak naar uw mening wordt gevraagd. En dan heb ik het niet over de bureaus die u onder het avondeten telefonisch lastig vallen met onzinnige vragen over producten of diensten, maar over serieuze enquêtes en andere opiniepeilingen. Nee, ik heb het over het MAX Opinie Panel. Wat u daarin laat weten is voor ons van groot belang.

Bij het MAX Opinie Panel hebben zich de afgelopen jaren al enkele duizenden MAX-leden en -lezers aangesloten. Van tijd tot tijd vragen wij de panelleden via e-mail naar hun mening over een bepaald onderwerp. Door het invullen van een laagdrempelige en compacte vragenlijst kunt u meepraten over de meest uiteenlopende, actuele en interessante onderwerpen. MAX gebruikt de antwoorden als ‘input’ voor diverse radio- en tv-programma’s (zoals ‘Hallo Nederland’, ‘Tijd voor MAX’, ‘Wekker-Wakker!’, ‘Meldpunt!’ en ‘Hollandse Zaken’ en het MAX Magazine.) De uitkomsten geven  ons een goed beeld van de achterban. Als voorzitter maak ik af en toe ook van dit instrument gebruik om van u te vernemen wat u van onze programma’s en  verenigingsactiviteiten vindt. Op die manier kunnen we nog beter inspelen op uw wensen en op maat nieuwe initiatieven ontwikkelen. Ik roep u op aan het MAX Opinie Panel mee te doen, want hoe meer deelnemers, met hoe meer gezag MAX de resultaten als de representatieve mening van ouderen kan presenteren. Sluit u aan, doe mee aan de maatschappelijke discussie en laat de stem van de 50-plusser horen. Uw mening telt!

Kortom, de mening van ouderen is een factor van belang waarmee niet alleen uw omroep maar de politiek en het maatschappelijk krachtenveld rekening dient te houden.

Sluit u aan en laat uw mening horen!

Jan Slagter

Voorzitter Omroep MAX

Geef een reactie