uitvaart

Uitvaart: luxe of sober?

Steeds vaker horen we dat mensen de kosten van een uitvaart onderschatten. Het Nibud constateerde dit ook in 2017 in een onderzoek. Op dat moment waren de gemiddelde kosten 7.500 euro. Let wel: gemiddelde kosten. Er waren flinke uitschieters naar boven, maar ook naar beneden.

Het overlijden van een dierbare is één van de meest emotionele gebeurtenissen in het leven. Van oudsher hebben veel mensen een verzekering om de kosten van hun uitvaart te dekken. Die verzekering geeft echter niet altijd de dekking die men hoopte te krijgen. De vraag is: krijgt u niet meer aangeboden dan u misschien wilt of nodig heeft, waardoor de kosten hoger uitpakken dan noodzakelijk? Daar zit dan ook meteen het heikele punt. Want een begrafenis is eigenlijk net zo persoonlijk als een huwelijk. De één pakt voor een trouwerij groots uit en de ander houdt een sobere plechtige dan wel informele bijeenkomst. Het is sterk smaak gebonden.

Er mag heel veel

In Nederland mag wat de uitvaart betreft best veel. Dat is allemaal geregeld in de wet op de lijkbezorging. Eén van de belangrijkste zinnen hierin is “De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” Binnen dat kader is heel veel mogelijk. Er zijn wel een paar regels, waaraan men zich dient te houden:

  • Begraven mag pas 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden.
  • Na het overlijden moet een arts gewaarschuwd worden. Deze geeft een verklaring van overlijden af.
  • Begraven mag alleen op een begraafplaats en cremeren mag alleen in een crematorium.

Wat veel mensen niet weten, is dat het mogelijk is om iemand heel goedkoop te begraven. De overledene hoeft niet eens per se in een kist. In een lijkwade, mits afgedekt, mag ook. U mag een overlijden zelf aangeven bij de gemeente, net zoals dat mag met een geboorte. U mag ook de overledene zelf naar het graf dragen en zelfs zelf vervoeren als dat een optie is.

Alles zelf regelen

Er zijn mensen die een uitvaart helemaal zelf regelen zonder dat er een begrafenisondernemer aan te pas komt. Nu is dat natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het is wel handig als mensen zich ervan bewust zijn dat alles goedkoper kan en dat heel veel mag waarvan u misschien niet zou denken dat het kan. Het is bijvoorbeeld ook geen verplichting om te kiezen voor de (vaak veel te dure) aula van de begrafenisonderneming met haar dure plakjes cake. Misschien had de overledene wel een plek waar hij of zij regelmatig ging eten of een kopje koffie ging drinken, waar ze ook na de ceremonie een mooie koffietafel voor u kunnen regelen die veel minder kost.

U doet de dode niet te kort

Er zijn ook mensen die de overledene naar een mooi weiland laten brengen waar ze iedereen nog iets laten zeggen, waar ze samen eten en drinken, waarna de overledene wordt opgehaald om naar het crematorium gebracht te worden. Alles kan. Denk niet dat als u niet veel uitgeeft u de overledene te kort doet. Denk aan wat hij of zij een mooie uitvaart zou hebben gevonden binnen redelijke marges. En denk aan uzelf als nabestaande; waar heeft u vrede mee, waarna u het verdriet kunt gaan verwerken.

Wat is uw verhaal? Kijkt u mooi terug op een uitvaart van een dierbare? Of juist niet? Heeft u het idee dat u achteraf teveel betaalde en dat u zich in de emotie heeft laten meevoeren? Zou u het nu anders hebben gedaan? We horen graag uw ervaringen.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Laat een uitvaart (kostenplaatje) niet leiden door emotie en/of schuldgevoelens. Het gehele commerciele systeem van uitvaarten is gebaseerd op emoties. Veel mensen sparen hun hele leven (via de Dela of iets dergelijks) voor hun uitvaart en als het dan zover is, wordt door de nabestaanden nog een fors bedrag bijgelegd voor een z.g. respectabele dag. Over het geheel genomen is al deze show ter eigen eer en glorie (of verdriet en schuldgevoelens) niet nodig. De nabestaande weet hier niets meer van. En als die het wel zou weten, zou die alle ophef afwijzen. Als je altijd liefdevol en respectvol met iemand omgaat, is dat veel waardevoller, als na het overlijden een show maken met herinneringsdrukwerk, bloemen, muziek, een koffietafel of zelfs méér. We moeten terug naar de basis. De dood hoort bij het leven en is voor iedereen onafwendbaar. Dus laten we het eenvoudig houden, met respect voor de overledene. Ook als de dood te vroeg komt, zelfs bij kinderen. Kindergraven vol met speelgoed, ballonnen en andere versieringen zijn niet nodig. Gedenk je geliefde in gedachten, met eventueel een bescheiden herinneringsmonument. Genoeg is genoeg.