SVB

Tussen de lakens met de SVB

Mevrouw Lentink is begin 80, net als haar ex. Samen hebben ze 4 kinderen. Lang geleden deed zich iets voor ‘in de persoonlijke levenssfeer’, waardoor zij onmiddellijk wilde scheiden. Omwille van de kinderen deden ze dat slechts van tafel en bed. Een beslissing met vergaande gevolgen…

Duurzaam samenleven

Feitelijk betekende het dat ze uit elkaar gingen. Sindsdien woont zij in Noord-Holland en hij in Noord-Brabant, 2 uur rijden van elkaar verwijderd. Beiden wonen alleen. 15 jaar geleden vroegen ze hun AOW aan. Op de formulieren vulden ze beiden in dat ze alleen wonen en dat ze gescheiden van tafel en bed zijn. Beiden ontvingen sindsdien een AOW voor alleenstaanden. Tot vorig jaar de SVB zich meldde. De SVB had beide ex-echtelieden een tijd lang geschaduwd en was tot de conclusie gekomen dat ze duurzaam samenleven. Hun AOW werd daarop met 400 euro netto gekort, tot het niveau van een AOW voor samenwonenden.

Voorwaarde: volledig scheiden

Beiden gingen in bezwaar, maar de bezwaarcommissie van de SVB verklaarde hun bezwaren ongegrond. Ze mochten zelfs blij zijn dat het hierbij bleef, want de SVB was bevoegd ze tot 5 jaar terug te korten. Volgens de SVB zouden ze voortaan hun volledige AOW weer kunnen krijgen als ze ook op papier volledig zouden scheiden.

Toch maar geen rechtszaak

Een bevriende advocaat was ervan overtuigd dat de beslissing voor de rechtbank geen stand zou houden. Wat de SVB had gezien, was namelijk dat mevrouw Lentink en haar ex elkaar nog weleens tegenkomen, bijvoorbeeld op verjaardagen van hun kinderen en kleinkinderen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan met elkaar samenwonen. Toch durfde mevrouw Lentink een rechtszaak niet aan. Ze had er het geld niet voor, en elke maand dat dit langer duurde, zou ze weer worden gekort. Beiden namen hun verlies, en besloten alsnog – tegen hun zin – de scheiding van tafel en bed om te zetten in een reguliere echtscheiding. Hoewel er alleen op papier iets is veranderd, ontvangen beiden sindsdien weer een alleenstaanden-AOW.

Meer ex-paren gebeurt dit

Mevrouw Lentink belde ons hierover om anderen die ook van tafel en bed zijn gescheiden, te waarschuwen. Toeval of niet: niet veel later kregen we nog 2 meldingen met praktisch hetzelfde verhaal. Ook deze ex-echtparen zouden hun volledige AOW weer terugkrijgen, als ze de papieren scheiding alsnog volledig zouden doorzetten. Ook zij scheidden daarop, naar eigen zeggen dus onder druk van de SVB.

Is u dit ook overkomen?

De beslissing om van tafel en bed te scheiden is hoogstpersoonlijk, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, of om emotionele redenen. De wet biedt deze mogelijkheid niet voor niets. En er is ook behoefte aan: jaarlijks scheiden enkele honderden echtparen van tafel en bed. Dit is niet bepalend voor welke AOW je ontvangt. Het is dan ook niet aan de SVB om daar druk op uit te oefenen. Wij zijn benieuwd of er meer van dit soort verhalen zijn. Dan gaan wij namelijk niet alleen waarschuwen, maar er ook wat aan doen.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een antwoord

Reacties (4)

 1. FSchouten says:

  Goedenavond!
  Ik ben in net zo’n zaak verwikkeld: mijn vrouw heeft in 1992, 1993 en 1994 3 psychoses gehad en is daarvan nooit hersteld. In 2000 heeft zij de medicatie en behandelingen tegen alle adviezen in gestaakt. Samenleven erd voor mij onmogelijk en in 2005 heb ik het huis verlaten. In 2009 gescheiden van tafel en bed en in 2014 eerste AOW ontvangen (voor alleenstaanden) Zij woont in Friesland, ik in Limburg. Eind 2018 bezoek van de SVB. Conclusie: U heeft nog teveel contact en U bent “financieel verstrengeld”. Mag niet, dus niet duurzaam gescheiden. Beroep afgewezen, medio februari 2020 rechtszaak bij de Bestuursrechter verloren. Ik ga nu in hoger beroep. Ik ben het inhoudelijk niet eens en ik vind de straf buiten proportioneel. Wij zijn namelijk beide “veroordeeld” tot een doorlopende boete van ca. € 3.500,- netto per persoon per jaar in de vorm van een inkomensderving. En dat voor een voorwaarde die een normaal mens niet kan weten. “Duurzaam gescheiden” blijkt uitermate vaag gedefinieerd in Beleidsregel SB 1002 (mij uiteindelijk toegestuurd door de SVB). Ook met SB 1002 in de hand ben ik ervan overtuigd dat ik duurzaam gescheiden ben. Wij zijn gelukkig niet afhankelijk van de AOW, maar de vergelijking met de Toeslagenaffaire dringt zich op. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat ik zou moeten doen om weer in aanmerking te komen voor een uitkering voor alleenstaanden. De SVB, noch de Rechter laten zich hierover uit. Alles wat ik in het interview met de SVB heb gezegd is tegen mij gebruikt en klakkeloos door de Rechter zonder verdere toelichting bevestigd. Waar bij samenwonen zonder meer geldt: samenwonen=samenwonen ongeacht een juridische binding geldt blijkbaar niet: zonder meer alleenstaand=alleenstaand. Niet consequent. En makkelijk scoren voor de SVB als de andere partij dit niet kan weten en de omschrijving zó vaag is dat de Rechter eraan te pas moet komen. Schandalig gewoon en onbegrijpelijk voor een toch hoog opgeleide AOW’er.
  Ik ben graag bereid nadere informatie te verschaffen.

 2. Trip says:

  September 2018 betrok mijn man een woning in het buitenland, enkele zeeën verder. In februari 2019 is hij uitgeschreven uit Nederland. Sinds die tijd bakkeleit hij al met de SVB. Wij zouden helemaal niet duurzaam gescheiden zijn… Zelfs regelmatig bij elkaar op de koffie komen (ja hoor, ik pak even het vliegtuig om samen koffie te drinken… hij ook niet dus). Reden om niet te scheiden? Kosten! De SVB kwam bij mij op bezoek om te zien of er niet toevallig iets van hem aanwezig was. Een medewerker van de SVB vertelde mijn man letterlijk dat hij maar beter kon scheiden, daarna maakte het allemaal niet meer uit wat we (samen) deden… Mijn man heeft een rechtszaak aangespannen en gewonnen. De SVB werd volledig onderuit gehaald. Maar daar kunnen ze niet zo goed tegen. Dus gingen ze in beroep. Inmiddels zijn we dus maar gewoon gescheiden.

 3. Eva70 says:

  Goedenavond, van mij en mijn huurder loopt er ook een hoger beroep, ik kreeg plots ook de waakhonden van svb over de vloer, nu heb ik met mijn huurder een huurcontract hij huurt 2 kamers van mij, alleen zou ik de huur van dit huis nooit kunnen betalen.
  Dus ik werd gekort op mijn uitkering. Zij zeggen en vinden dat wij een gezamenlijke huishouding voeren, en een relatie hebben, en dat is het punt dat heb ik niet met de huurder, zou het ook niet willen, maar zij maken gewoon de dienst uit.
  Rond uit belachelijk.

 4. Sandifort says:

  Ik ben in de Filipijnen getrouwd 2016 later wilde mijn vrouw niet in Nederland wonen en ook de Nederlandse nationaliteit aan nemen.
  ze wilde Filipijnse blijven., ze was erg bang en dit heeft ook een verleden ze is invalide en in de Filipijnen word je anders behandeld met een handicap dan in Nederland en zij heeft een rottige tijd gehad.
  zij bleef in de Filipijnen, en ik dacht nou dan bezoek ik haar daar.
  Ik kreeg het vervelende bericht dat ik Darm kanker had en ik ben 2 maal hier in Nederland geopereerd, maar ik durfde toen zelf niet meer naar de Filipijnen ik wilde hier onder controle blijven.
  Maar even terug, ik ben in de Filipijnen getrouwd en als je in de Filipijnen trouwt is het voor eeuwig je kan namelijk daar niet scheiden.
  IK had toen de grondwet niet goed gelezen en op aangeven van anderen je moet in Nederland wel je huwelijk aangeven, ( wat eigenlijk niet nodig was mijn vrouw bleef in de Filipijnen wonen, je bent verplicht je buitenlandse huwelijk aan te geven als je beide de Nederlandse nationaliteit heb en je beide in Nederland willen vestigen. )dus ik 3 dagen later naar Nederland.
  Ik heb eerst een afspraak moeten maken met het gemeente huis. dat heeft een maand geduurd dat ik terecht kon daar gekomen zij de dame daar Ik kan u niet inschrijven u moet een document van de Filipijnse overheid hebben, ander kan ik u niet inschrijven.
  en ze zij mij voor Nederland ben u niet getrouwd, dus ik niet verder gekeken of gelezen in de grondwet en ik heb het document aan gevraagd.
  nou in Nederland is de overheid laks, maar daar nog iets erger. na maanden kreeg ik het document en ik ben er mee naar het gemeentehuis gegaan( waarom heeft zij mij toen niet gezegd u hoeft uw huwelijk niet aan te geven want uw vrouw blijft in de Filipijnen.)
  Het huwelijk werd in geschreven en nu blijkt de gemeentes houden de trouw datum aan niet de data dat je voor het loket staat.
  Binnen 3 dagen kreeg ik van het SVB een toch wel op bestraffende toon, ik word onmiddellijk gekort naar 50% en ik kreeg een boete dat ik te laat was met aangeven en ik moest met terugwerkende kracht het teveel betaalde terug betalen en de boete was 100% van het teveel betaalde.
  Ik ben nu 6 jaar verder en ik heb nog steeds een strijd met het SVB over de onterechte korting en de betaling.
  Ik leefde duurzaam gescheiden en dat was niet waar volgens het SVB want ik had teveel contact met haar.
  mijn gangen werden na gegaan via Facebook door mevrouw Pelser. als ik vrienden daar in de Filipijnen benaderd of zij mij met Foto’s is het zie je wel hij heeft contacten met haar. Stalking is toch strafbaar
  .