huur

Sociale huur of vrije sector?

Regelmatig ontvangen wij in ons spreekuur vragen over de voor- en nadelen van een sociale huurwoning tegenover een vrije sectorwoning. Het grote verschil is dat voor sociale huurwoningen maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging geldt. Huurders van een sociale huurwoning kunnen huurtoeslag krijgen. In de vrije sector zijn deze regels niet van toepassing.

Wanneer sociale huurwoning?

Om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen gelden de volgende regels:

 • Er is een maximum huurprijs voor uw woning, deze wordt bepaald door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel, waarin de waarde van de woning wordt uitgedrukt in punten. Elk onderdeel van de woning, zoals sanitair en oppervlakte, krijgt punten. Ook worden er punten toegekend aan de WOZ-waarde, aan de energieprestatie en eventueel aan het bouwjaar van de woning. Al deze punten bij elkaar opgeteld bepalen de maximale huurprijs.
 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot
  € 36.798 (prijspeil 2018). 10 procent mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018). En 10 procent mag naar de hogere inkomens.
 • U kunt eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag, dat is een tegemoetkoming van de rijksoverheid in uw huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw woonsituatie.
 • U en uw verhuurder kunnen bij een geschil de huurcommissie inschakelen. Voor meer informatie kunt u kijken op huurcommissie.nl.

Wanneer een vrije sectorwoning?

Voor huurwoningen in de vrije sector (huur boven € 710,68) gelden minder regels voor de huurprijs dan bij een sociale huurwoning; het huurcontract is zoals dat heet ‘geliberaliseerd’:

 •  Er is geen maximale huurprijs.
 • Er geldt geen maximale jaarlijkse huurverhoging. De huur mag één keer in de 12 maanden worden verhoogd. Kijk goed na of in de huurovereenkomst voorwaarden staan voor verhoging of een indexeringsclausule waarmee de huur jaarlijks wordt verhoogd. Dan gelden die regels.
 • Het puntensysteem is niet van toepassing.
 • U komt niet in aanmerking voor huurtoeslag.
 • Bij onenigheid moet u naar de rechtbank en kunt u niet naar de huurcommissie stappen.

Let op:  Als uw woning van hoge kwaliteit is en voldoende woningwaarderingspunten heeft, mag de huur van uw sociale huurwoning worden verhoogd tot boven de liberalisatiegrens van € 710,68 (2018). Omdat uw huurcontract niet verandert, gelden voor u nog steeds de regels van een sociale huur-woning. Dit is belangrijk voor als u bijvoorbeeld huurtoeslag krijgt. Over het gedeelte dat boven de huurtoeslaggrens zit, wordt alleen geen huurtoeslag verstrekt. De liberalisatiegrens is even hoog als de huurtoeslaggrens.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie