Huurverlaging Huurcommissie

Van 1.950 naar 95 euro huur: wanneer mag u zelf een huurverlaging aanvragen?

Een huurverlaging van 1.855 euro: het klinkt absurd, maar in januari 2024 wordt het realiteit aan de Amsterdamse Keizersgracht. Een huurder betaalt ongeveer 1.950 euro per maand voor een kamer van 20 vierkante meter, maar stapt met succes naar de Huurcommissie. De huur mag maximaal 476,84 euro per maand bedragen, maar zakt zelfs naar 95,37 euro, vanwege tocht, lekkage en andere gebreken in de kamer. Dit is wel een heel extreem geval, maar wat kunt u zelf doen als u te veel huur voor uw woning blijkt te betalen?

Sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u een huurverlaging aanvragen, als u meer huur betaalt dan wettelijk is toegestaan. In het geval van een sociale huurwoning moet de woning wel betaalbaar blijven, als u een laag inkomen heeft. Daarom geldt in 2024 een maximale huurverhoging van 5,8 procent. Daalt uw inkomen, omdat u bijvoorbeeld met pensioen gaat? Dan kunt u een schriftelijk voorstel aan uw verhuurder doen, om uw huur te verlagen. Op de website van de Huurcommissie kunt u lezen welke inkomensgrenzen gelden en welke informatie in uw schriftelijke voorstel moet staan. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kunt u zich melden bij de Huurcommissie.

Als u minder dan 6 maanden in een sociale huurwoning woont, kunt u ook de Huurcommissie benaderen. Die kan dan, aan de hand van de Huurprijscheck, beoordelen wat de maximale huur is die de verhuurder mag vragen. Daarnaast is er in 2023 een wettelijk bepaalde huurverlaging geweest. 577,91 euro is hierdoor de maximale huur. Heeft u een laag inkomen, woont u in een sociale huurwoning en heeft u nog geen gebruik gemaakt van deze regeling? Dan heeft u tot 30 december 2024 om dit alsnog aan te vragen bij de woningcorporatie. Hier vindt u meer informatie over deze regeling en hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn. Tot slot geldt er een puntensysteem voor uw woning, op basis van onder meer oppervlakte en voorzieningen. Het aantal punten bepaalt de maximale huur die uw verhuurder mag vragen. Hoe hoog die is voor uw sociale huurwoning, kunt u met de Huurprijscheck controleren.

Als de woning bijvoorbeeld ernstige gebreken heeft, zoals in het voorbeeld uit Amsterdam, heeft dat invloed op de maximale huurprijs. Bij dit soort onderhoudsgebreken en vervolgschade, zoals lekkages als gevolg van houtrot, is het de vraag hoe ernstig de gebreken zijn. Deze Gebrekencheck van de Huurcommissie bevat de mogelijke gebreken in uw woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, keuken, gang, portiek, berging en tuin. Per gebrek kunt u nagaan of het wel of niet een reden is om uw huur te laten verlagen. Daarnaast is het de bedoeling dat uw verhuurder ernstige gebreken oplost en repareert. Hier vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. Is er binnen 6 weken nog geen oplossing? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen, om alsnog een huurverlaging af te dwingen.

huur
Lees ook: Sociale huur of vrije sector?

Vrijesector huurwoning

In de vrije sector geldt tot 1 mei 2024 een wettelijk verplichte maximale huurverhoging. Tot die tijd mag uw verhuurder de huur met maximaal 5,5 procent laten stijgen. Waarschijnlijk wordt die wet nog met 3 jaar verlengd, tot 1 mei 2027, maar dat is op het moment van schrijven nog niet definitief. Als uw verhuurder de huur toch met meer dan 5,5 procent verhoogt, kunt u de Huurcommissie raadplegen. Hier staat tegenover dat de huur zelf geen maximumbedrag heeft. Verhuurders kunnen dus vragen wat ze willen voor een vrijesectorwoning.

Maar uiteraard moet daar wel deugdelijk onderhoud tegenover staan, bewijst het voorbeeld van de Keizersgracht in Amsterdam. Voor kleine reparaties bent u in principe zelf verantwoordelijk, maar uw verhuurder neemt het groot onderhoud voor zijn of haar rekening. Ook in dit geval kunt u de hierboven besproken Gebrekencheck raadplegen en de voorbeeldbrief gebruiken. In het geval van ernstige onderhoudsgebreken kunt u via de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging afdwingen. Deze blijft dan van kracht, totdat deze gebreken zijn verholpen. In het uiterste geval, als uw verhuurder geen reparaties doorvoert of het geld niet terugbetaalt waar u recht op heeft, kunt u naar de rechter stappen. Win dan wel eerst advies in bij de Huurcommissie.

WOZ-waarde sociale huur bezwaar
Lees ook: Geld besparen door bezwaar te maken tegen WOZ-waarde: ook relevant voor u als (sociale) huurder?

(Bron: NH Nieuws, NU.nl, Huurcommissie, Rijksoverheid, RTL Nieuws. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord