VGZ

Rogier de Haan: ‘VGZ, digibetisme is geen ziekte!’

Eind mei motregende het ineens verontwaardigde telefoontjes over zorgverzekeraar VGZ. Elke dag weer. Als er zoiets gebeurt, is er iets aan de hand…

Wat blijkt: VGZ (en de aanverwante verzekeraars IZA en IZZ) had halverwege het lopende verzekeringsjaar besloten om iedereen die papieren post wenst te ontvangen 1,25 euro extra in rekening te brengen. Elke maand. Ook als VGZ 1 of meer maanden geen brief stuurt. In feite heeft VGZ voor deze groep eenzijdig de zorgpremie structureel met 15 euro per jaar verhoogd.

Blauwe envelop

Hoofdredacteur van MAX Magazine Peter Contant wijdde zijn column er al aan, en sindsdien is de motregen aan klachten in ons spreekuur aangezwollen tot een regenbui die tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit zit de mensen echt hoog. Wij begrijpen dat. Wij vinden dat iedereen die niet (volledig) digitaal kan of wil, de mogelijkheid moet hebben om met gewone papieren brieven met overheden en instellingen te communiceren. Toen de Belastingdienst enkele jaren geleden besloot om voortaan alleen nog via DigiD brieven te versturen, startten wij dan ook een petitie vóór het behoud van de blauwe envelop. Die liep storm en had succes. Regelmatig besteden we aandacht aan allerlei andere kleinere en grotere pesterijtjes die voortkomen uit de voortschrijdende digitalisering.

Leeftijdsdiscriminatie

We zeggen daar steeds bij: wij hebben niets tegen digitalisering. Natuurlijk niet. Maar laat de keuze om daar (volledig) aan mee te doen bij de mensen zelf. VGZ zegt dit met ons eens te zijn. Mensen kunnen immers gewoon papieren post blijven ontvangen. Maar ja, dat kost nu eenmaal geld. Keuzevrijheid met een prijskaartje dus. Sterker nog: wat we van veel mensen horen, is dat het hier niet om keuzevrijheid gaat, maar om ouderendiscriminatie. Want voor het overgrote deel zullen het ouderen zijn die deze kosten betalen.

Solidariteit? Flauwekul!

En waarom men die 1,25 euro ook moet betalen als men 1 of meer maanden geen post ontvangt? Dat is een kwestie van solidariteit, aldus VGZ. Wij vinden dat een flauwekulargument. Solidariteit is iets ander dan één kostenpost eruit lichten en die neerleggen bij één groep. Volgens ons houdt solidariteit in dat je de kosten van ál je communicatiestromen gelijk verdeelt over álle verzekerden. Als VGZ dat weer zou gaan doen, heb je het over hooguit een paar cent op de totale premie.

Doet u mee?

VGZ beroept zich op de kleine lettertjes, die mogelijk maken wat ze nu hebben doorgevoerd. Het mag dus. Maar niet alles wat mag, moet je ook willen doen. Digibetisme, of welke naam ook maar geplakt wordt op de normale wens om niet (volledig) mee te doen aan digitalisering, is geen ziekte. Door voor alleen deze groep de premie omhoog te gooien, behandelt VGZ het wel zo: als een ziekte. Wij zinnen daarom op een ludieke actie. Doet u mee? We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën. Ook als u uw zorgverzekeringen digitaal doet, kunt u zich bij ons melden. Uit solidariteit.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

Geef een reactie

Reacties (12)

  klein says:

  Niet alleen VGZ doet dit, Menzis brengt 2 euro in rekening voor papieren post. Dit is 24 euro op jaarbasis extra.

  Wil333 says:

  En zo wordt de digitale snelweg gebruikt(lees: misbruikt) om geld overal vandaan te halen.
  Ook banken gebruiken internet om massa’s geld binnen te harken.Elke maand moet je geld betalen vanwege het pinnen.Was een half jaar geleden weer verhoogd! Nog even en dan vinden de banken weer iets ! …. straks moet je geld betalen omdat je ietsje pietsje van hun stroom gebruikt omdat je in hun bestand staat !! Leve de digitale graaiharkers!

  Janny en Jan says:

  Ik ben het er helemaal niet mee eens. Wij worden op onze 80jarige leeftijd steeds meer gedwongen om hier in mee te gaan.

   Jan bij Max says:

   In deze tijd een dergelijke maatregel opleggen, het VGZ zou zich moeten schamen…

  Sandra1963 says:

  Belachelijk om “boete” te zetten op gebruik van papier en porto.
  Genoeg doelgroepen die digitaal niet vaardig genoeg zijn, geen netwerk die ze er regelmatig mee kunnen helpen.
  Ook genoeg die geen eigen printer hebben voor geval bv PC crasht.

  Ook banken presenteren steeds vaker de papieren bankkosten bij de klant.

  marian@ says:

  Het moet niet gekker worden en wat te denken van de bereikbaarheid van de diverse klantenservices en de belkosten die daar soms voor worden gerekend.

  Dirck says:

  Als ik van Zekur, de Univé dochter dus wil overstappen kreeg ik ook veel Papier zooi per post, geen E mail.
  Dit is dus meten met 2 maten en ik wil wel digitaal ook de overstap doen.

  Ze stuurde per post en ik zit elke Winter Gasvrij in Zuid Europa… paar maanden en Mail zie ik, brievenbus niet!
  Invullen en gratis terugsturen gaat niet als ik er niet ben.
  En nu paar jaren later geld vragen voor deze post stukken?

  Voor mijn geen VGZ meer, wel de Budget Polis van Zekur, zelfde eigenaar!

  famhinten@live.nl says:

  Alsof de verzekeraars niet genoeg verdienen aan wat hun cliënten betalen. Ze zorgen in elk geval goed voor zichzelf.

  Len123 says:

  Ik mijd sowieso alle organisaties die dit dwingend opleggen en er ook nog geld voor in rekening brengen.
  Zo komt nu dus ook die VGZ (en aanverwanten) op mijn “not wantend” lijstje te staan en zal ik deze in de toekomst ook altijd blijven mijden!
  Em helaas, de lijst wordt alleen maar langer, maar soms kan er wel weer een organisatie af, die hebben hun leven dan gebeterd.
  Ik ff wat werk, maar dan heb je ook wat!

  Ik vind verder dat er hier voor de minister een schone taak is weggelegd om deze praktijken officieel te verbieden.
  Die ziektekosten lui doen gewoon wat ze leuk lijkt om hun zakken nog verder te kunnen vullen!

  maxim says:

  Het maakt de heren niet uit waar ze het geld vandaan halen . Ze worden allemaal geacht te kunnen nadenken . Echter het tegendeel wordt steeds meer de waarheid . Het moment dat ze zelf tot de ouderen gaan horen komt niet bij hun op . Het zijn hoofdzakelijk korte termijn denkers .
  Ik zelf bijvoorbeeld ben genoodzaakt een medisch hulp middel voor eenmalig gebruik met regelmaat te gebruiken . Ik moet deze elke drie maanden opnieuw bestellen . Daar ik van nature nogal spaarzaam ben ingesteld , gebruik is dus minder en krijg ik dus ook minder toegestuurd . Dus elke drie maanden wordt mij een paketje toegestuurd . Deze wordt keurig bezorgd door een pakket dienst . 4 x per jaar DUS . Dit zou met gemak 2 x per jaar kunnen .
  Nee DUS . Er staat in de computer dat een patiënt maar een voorraad mag hebben van drie maanden . De houdbaarheid is zeker een jaar .

  NEE dus , nadenken zit er niet in .

  IZA onderdeel van VGZ betaald liever nodeloos te veel aan bezorgkosten .
  Inclusief het verbruik van onnodig gebruik van fossiele brandstoffen waar iedereen de mond vol van heeft .
  IZA betaald onnodig mee aan afhandeling kosten .
  Inclusief verbruik van mens uren . waarvan iedereen klaagt over het te kort aan personeel . Enz.

  Sipabo says:

  Reactie op: VGZ, digibetisme is geen ziekte!
  Nee, maar wel een “aandoening” die voor het grootste deel van de mensen die daar aan “lijden” gemakkelijk te verhelpen is. Natuurlijk zijn er mensen die , om wat voor reden dan ook, mentaal of fysiek, de digitale ontwikkelingen niet kunnen volgen. Die mensen verdienen het, dat er speciale maatregelen worden genomen, zoals het toch kosteloos op papier te kunnen blijven communiceren en extra hulp. Maar het overgrote deel van de digibeten, in ieder geval de mensen die jonger zijn dan 80, hebben er bewust voor gekozen om niet mee te doen met de digitale ontwikkeling van de maatschappij. Ik vermoed heel vaak gewoon uit gemakzucht. Dat is prima, iedereen heeft daar het recht toe, maar dan moet je de consequenties daarvan ook accepteren en niet anderen opzadelen met de kosten. MAX ombudsman claimt op te komen voor de rechten van de leden, maar of dat terecht is wanneer het gaat om de rechten van een groep die bewust kiezen om de technische ontwikkeling van de maatschappij niet te volgen, betwijfel ik. In ieder geval komt u niet op voor mijn belang, want ik moet meer betalen voor mijn bankrekening, mijn verzekering enz. Ook niet voor het maatschappelijk belang om de klimaatschade te beperken van de papierberg.
  Ik noem het gemakzucht, want de mogelijkheden om met weinig inspanning over digitale basisvaardigheden te beschikken zijn er in overvloed. Bij iedere bibliotheek in Nederland zjin gratis cursussen te volgen. Vele maatschappelijke organisaties doen dat ook. Als de basisvaardigheden soms niet genoeg zijn is er ook heel veel hulp gratis beschikbaar. Ik geef zelf dergelijke cursussen in de bibliotheek van ons dorp en zie gelukkig dat er ieder jaar weer zeventig plussers zijn die wel de moeite nemen om die basisvaardigheden aan te leren en met succes. Ik vind daarom dat een beroep op solidariteit voor de groep mensen, die zich de geringe moeite om hun kennis bij te spijkeren, niet willen nemen, onterecht is. Solidariteit is voor mensen die dat verdienen.
  Paul Boelee
  Bellingwolde

   marcvk says:

   Wat meneer Boelee “technische ontwikkeling van de maatschappij” noemt, komt in de praktijk neer op een pakket eisen om ons te schikken naar structuur en regels van kantoren.
   Kantoren proberen de wereld om te vormen tot een bijkantoor. De kantoren willen op afstand van de mensen blijven terwijl de “technologie” het middel is dat jou gaat reduceren tot gegevens (in “verplichte velden”…) op beeldschermen in een kantoor.

   Oorspronkelijk betekent vrijheid van keuze, dat je ook nee kan zeggen.
   Ik zeg bijvoorbeeld nee tegen internetbankieren, dat altijd minder veilig is dan bankieren via papier. (Dankzij internet en internetbankieren heeft diefstal ook al een kantoorbaan kunnen worden.)
   Ik zeg nee tegen cursussen die de banken aanbieden om te leren internetbankieren, want ik ben toch geen personeel van de bank!

   Wat de overheid betreft: artikel 5 van de Grondwet bepaalt dat wij schriftelijk verzoeken mogen doen aan het bevoegd gezag. Punt. Allerlei extra eisen die een kantoor zoals Digid ons wil opleggen, hoeven dan niet dwingend te zijn!

   Een opmerking over een schadelijke “papierberg” lijkt mij eenzijdig. (We verzamelen toch papier voor hergebruik?) Er zijn wèl bergen aan digitale vervuiling gecreëerd, dat kunnen wij, ‘slimme’ mensheid wel. De ‘opslag’ daarvan kost veel energie. VGZ en andere zorgverzekeraars droegen daar het hunne aan bij, met een stortvloed aan formulieren die zorgverleners moeten invullen. Daar heb je de kantoormentaliteit weer.

   VGZ deed haar brief over kosten voor papieren post vergezeld gaan van een foto van een blij juichende oude man die op zijn mobieltje blijkbaar bericht van VGZ ontvangt… en zo geeft VGZ te kennen, hoe de klant liefst moet zijn: een slaafse sukkel…

   VGZ heeft een postbus waar je best je mening mag deponeren: postbus 25210 – 5600 RS Eindhoven.

   MarcVK
   Nijmegen