besluitvorming

Rogier de Haan: ‘Trage besluitvorming kan geld opleveren’

Sommige bellers willen graag dat we ze voor ze gaan procederen. Helaas, dat doen we niet; MAX Ombudsman is geen rechtsbijstandsverzekeraar. Onze spreekuurmedewerkers bieden een luisterend oor of helpen u op weg met een juridisch advies of een doorverwijzing.

Bespreken meldingen

Meldingen die kunnen staan voor iets groters, of die wel heel bijzonder of schrijnend zijn, bespreken we verder. Mogelijk kunnen we zo’n zaak verder uitdiepen, soms in samenwerking met een radio- of televisieredactie. In dat geval uiteraard altijd alleen met toestemming van de beller zelf. Maar ook alleen een telefonisch advies leidt nog weleens tot klinkende resultaten. Al komen die soms uit onverwachte hoek.

Thuishulp afgewezen

Zo belde mevrouw Rutjes naar ons spreekuur. Ze had thuishulp nodig; de gemeente had haar aanvraag afgewezen. Hiertegen was ze in bezwaar gegaan en sindsdien gebeurde er niets meer. Er waren al weken verstreken, toen ze te horen kreeg dat ze maar een klacht moest indienen, in plaats van in bezwaar te gaan. Mevrouw Rutjes wilde graag dat wij haar zouden helpen in haar procedure tegen de gemeente.

Tijdige beslissing is verplicht

We legden uit dat we dat helaas niet konden doen. Wel gaven we mevrouw Rutjes het advies mee om de gemeente in gebreke te stellen. Door dat te doen, brengt ze namelijk de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in stelling. Bestuursorganen, zoals in dit geval de gemeente, zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen, bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure. Houdt de gemeente zich niet aan die termijnen, dan kan mevrouw Rutjes ervoor zorgen dat de gemeente haar een dwangsom betaalt. Maar dat kan alleen als zij de gemeente eerst in gebreke stelt. De gedachte achter deze dwangsom is natuurlijk dat het de gemeente in beweging brengt. En als dat toch niet snel genoeg gebeurt, moet daadwerkelijk de portemonnee worden getrokken.

Dat tikt aardig aan…

Mevrouw Rutjes vond het een goed idee, en ging ermee aan de slag. We spraken af dat ze ons op de hoogte zou houden. Inderdaad kwam de gemeente nu wel in beweging. Er werd een hoorzitting gepland, maar alles ging nog steeds zo traag als stroop. Een tijdje hoorden we niets van mevrouw Rutjes, tot ze onlangs weer belde. Haar bezwaar was afgewezen; ze had nog steeds geen recht op thuishulp. Helaas. Maar dat was niet het enige. De gemeente had haar zaak zo traag behandeld, dat ze recht had op maar liefst 992 euro aan dwangsommen. Het geld stond inmiddels op haar rekening. Daar kan ze nu zelf, als ze wil, aardig wat huishoudelijke hulp voor inhuren.

Zo eist u een dwangsom

Informatie over deze dwangsommen, en het formulier voor de daarvoor noodzakelijke ingebrekestelling, kunt u vinden op de website rijksoverheid.nl. Vul daar in de zoekbalk in: ‘formulier ingebrekestelling’. U kunt natuurlijk ook bellen naar ons spreekuur; we helpen u graag verder! En als u hiermee zelf al ervaring heeft opgedaan, horen we het ook graag.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

(Bron: MAX Magazine. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord