achterstallige pensioenen ABP

Rogier de Haan: ‘Opnieuw een miljoenenclaim tegen ABP’

Als MAX Ombudsman hebben we een miljoenenclaim ingediend tegen ABP. We doen dit voor 7.700 oud ABP-deelnemers, die vanaf 2007 of later arbeidsongeschikt zijn geraakt en in verband daarmee uiteindelijk zijn ontslagen. Deze voormalige politieagenten, leraren en ambtenaren hadden zonder het te weten recht op een aanvulling van ABP op hun UWV-uitkering: een zogenoemd arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP).

ABP had de wettelijke plicht hen hierover te informeren. Maar in plaats van te melden hoe ze het AOP konden aanvragen, meldde ABP dat ze vanwege hun ontslag juist géén recht hadden op een AOP. Pas in 2019 gaf ABP hen wél de juiste informatie, waarna deze 7.700 oud-deelnemers het AOP alsnog aanvroegen, en kregen.

Meevaller bleek giftig cadeau

ABP keerde de aanvulling met terugwerkende kracht uit. Het gevolg: enorme nabetalingen, oplopend tot tienduizenden euro’s. Deze nabetalingen waren zeer welkom. Want jarenlang konden velen van deze 7.700 door hun arbeidsongeschiktheid maar nauwelijks rondkomen. Een deel zat zelfs onder het bestaansminimum en kreeg een extra uitkering van het UWV. Velen waren afhankelijk van huur- en zorgtoeslag, en diegenen met jonge kinderen van een kindgebonden budget. Maar wat aanvankelijk een financiële meevaller leek, bleek in werkelijkheid een giftig cadeau te zijn.

Schuld en stress

Doordat ABP het achterstallige AOP in één keer nabetaalde, zag de Belastingdienst hen bij de belastingaangifte het jaar erna als grootverdieners. Het gevolg: torenhoge belastingaanslagen, toeslagen en kindgebonden budget die werden teruggevorderd. En de allerarmsten die een extra aanvulling van het UWV hadden gekregen, moesten die volledig terugbetalen. Onderaan de streep bleef er daardoor vaak weinig tot niets over van de nabetaling. Wat er wel overbleef: nieuwe schulden bij de Belastingdienst en het UWV. En stress, heel veel stress.

Deze ellende is veroorzaakt doordat ABP zijn wettelijke informatieverplichting niet is nagekomen. En daarom willen we dat ABP zijn verantwoordelijkheid neemt, en opdraait voor de schade van deze mensen. Onder die schade rekenen wij ook de wettelijke rente vanwege de te late uitbetaling van het AOP.

ABP ging eerder in de fout

Eerdere schadeclaims die we tegen ABP indienden, waren succesvol. Zo kregen vorig jaar zo’n 25.000 gepensioneerde tweeverdieners een schadevergoeding, nadat wij namens hen een claim hadden neergelegd bij ABP. Zij leden schade doordat zij een aanvulling op hun pensioen pas uitbetaald kregen nadat wij hen hadden gewezen op het bestaan van die aanvulling – iets wat ABP al veel eerder had moeten doen. Ook een andere groep van ongeveer 1.500 ABP’ers kreeg inmiddels een schadevergoeding; ABP had hen door een fout jarenlang een te laag pensioen uitbetaald.

Schadevergoeding

In totaal keerde ABP al meer dan 20 miljoen euro aan schadevergoedingen uit, nog exclusief de wettelijke rente. Nu is het de beurt aan deze groep van 7.700. Zij hebben de schadevergoeding hard nodig om hun financiële zaken weer enigszins op orde te kunnen krijgen. Als dat nodig is, stappen we daarom naar de rechter. Oftewel: wordt vervolgd…

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

Geef een reactie