toeslagenaffaire

Rogier de Haan: nog een ‘toeslagenaffaire’?

Eerder in 2022 vertelden we over enkele gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) die jarenlang te weinig pensioen hadden ontvangen. Het ging om gepensioneerden met een partner met wie ze gelijktijdig pensioen hadden opgebouwd.

Samenlooptoeslag

Tot 2002 paste SPOV voor deze groep een te hoge AOW-korting toe. Het pensioentekort dat daarvan het gevolg was, wordt gecompenseerd met de zogenoemde samenlooptoeslag. Het probleem is dat die toeslag apart moet worden aangevraagd. En dat gebeurt niet altijd. Het echtpaar Harte was daardoor sinds de pensionering 17.000 euro misgelopen. Het echtpaar Elferink was pas 1 jaar met pensioen en was al 1.500 euro misgelopen. SPOV maakte dit alsnog in orde, ook al lag de fout volgens het fonds bij de gepensioneerden zelf. Want het pensioenfonds had iedereen die het aanging, actief informatie gegeven, zowel schriftelijk als mondeling.

Zij niet alleen

Bij dat laatste hadden wij zo onze twijfels. Want de genoemde echtparen waren niet de enigen. Maar of hier sprake was van een ‘toeslagenaffaire’, dat konden we niet zeggen. En oh ja: we hadden nog geen berichten dat het met het andere pensioenfonds dat met deze toeslagen werkt, Spoorwegpensioenfonds SPF, ook weleens misging. Beide pensioenfondsen zijn in 2020 samengegaan als Rail&OV.

Geen of verkeerde informatie

Op onze column kwamen vele reacties, van zowel SPOV- als SPF-deelnemers. Een eerste analyse van de reacties:
– Velen lijken recht te hebben op een toeslag, maar niemand heeft ervan gehoord en niemand denkt de toeslag al te ontvangen.
– In sommige gevallen is de toeslag wel degelijk aangevraagd, bestaat er ook recht op, maar keert het pensioenfonds géén toeslag uit.
– Ook in andere gevallen beschikte het fonds over alle informatie om de toeslag toe te kennen, maar gebeurde er niets.
– In weer andere gevallen heeft SPF wel informatie over de toeslag gegeven, maar blijkt die informatie niet te kloppen.
– In enkele gevallen is de toeslag inmiddels nabetaald. De ene keer met wettelijke rente, de andere keer zonder.

Immorele actie

Zijn dit al schokkende 1e bevindingen, pensioenfonds SPOV maakt het helemaal bont. Tussen 2004 en 2008 pakte dit pensioenfonds de toeslagen af van deelnemers die hun pensioen overhevelden naar een ander fonds. Zonder het te vertellen. Als dit juridisch al mag, is dat naar onze mening immoreel, en zal dit moeten worden teruggedraaid.

Alsnog uitbetaald

Ondertussen hebben veel gepensioneerden de toeslag alsnog aangevraagd; het enige goede nieuws is dat Rail&OV heeft toegezegd deze met terugwerkende kracht te zullen uitbetalen. Ondertussen weigert Rail&OV met ons in gesprek te gaan over wat wij zoal tegenkomen. Het fonds blijft simpelweg volhouden dat iedereen actief is geïnformeerd en ziet elke melding als een individueel geval. Bij ons wekt dit de indruk dat Rail&OV niet werkelijk geïnteresseerd is om de eigen gepensioneerden dat te geven waar ze recht op hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie