autorijden

Mijn demente man wil toch autorijden

Al eerder besteedden wij aandacht aan het CBR. Het ging toen over dure herkeuringen en onbegrijpelijke beperkingen. In ons spreekuur ontvingen wij een klacht van een andere orde. De man van mevrouw Olsberg heeft beginnende dementie en hoewel hij zelf vindt dat hij nog prima kan rijden, denkt zij daar anders over. Haar zorg heeft ze met het CBR proberen te delen, maar ze hoorde maar niets terug. Reden voor ons om contact op te nemen met het CBR.

Volgens het CBR hebben ze haar man aangeschreven voor een rijtest, maar is hier nooit op gereageerd. Bij dementie is een rijtest namelijk noodzakelijk om het rijbewijs te kunnen verlengen. Zonder een positieve uitslag zal een rijbewijs niet verlengd worden. De betreffende brief heeft haar man nooit bereikt, maar het CBR heeft er na onze melding direct nóg eentje opgestuurd. Daarmee is de klacht opgelost.

Als u zich zorgen maakt

Wij leggen u graag uit wat u kunt doen als u twijfels heeft over de rijgeschiktheid van een familielid of een bekende. Allereerst is het verstandig om eerst met deze persoon in gesprek te gaan. Als dat geen effect heeft, overweeg dan een gesprek met de huisarts. Soms kan zo’n overleg helpen om de betrokkene te bewegen om zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR. Het (vrijwillig) insturen van een Gezondheidsverklaring is ook aanzienlijk goedkoper dan wanneer de betrokkene een verplicht onderzoek opgelegd krijgt, bijvoorbeeld door de politie vanwege gevaarlijk rijden.

Als de betrokkene echt niet bereid is om zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen, is er de mogelijkheid om uw twijfel over de rijgeschiktheid van diegene bij het CBR te melden. Het CBR kan dan een verplicht onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Of dit gebeurt, is afhankelijk van de ingediende motivatie, de feiten van een onafhankelijke partij en de beoordeling van de CBR-arts. Let op! Het verzoek kunt u alleen indienen als er – ter ondersteuning – een verklaring van de huisarts of andere onafhankelijke derde (zoals maatschappelijk werker) is bijgesloten. Uit die verklaring moet blijken waarom de rijbewijsbezitter een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Het verzoek kunt u opsturen naar CBR, afdeling Herkeuringen, postbus 3014, 2280 GA Rijswijk. Dit kan niet anoniem.

Beoordeling rijgeschiktheid

Voor de beoordeling van rijgeschiktheid kijkt het CBR naar de Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en het resultaat van een rijtest. Uw eigen behandelaar kan het rapport opstellen. Bij de beoordeling van rijgeschiktheid spelen de soort dementie en de CDR-score een rol. CDR staat voor Clinical Dementia Rating en geeft aan in welke mate iemand dementie heeft.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie