Me-Too

Nee, geen ontboezemingen over mijzelf. Ongetwijfeld zijn er over dokters ook vreselijke #MeToo-verhalen, maar die halen minder makkelijk de pers dan die van bekende mensen uit de amusementsindustrie. Soms loopt een dokter tegen de lamp, zoals onlangs die huisarts die stiekem video-opnames maakte van blote patiënten. In de verhouding tussen dokter en patiënt zijn seksuele handelingen nog veel verwerpelijker dan in andere machtsrelaties, vanwege het veronderstelde vertrouwen. De rechter oordeelt terecht hard over dit soort dokters en naast straf is een beroepsverbod bijna altijd het gevolg.

Me-too

Voordat de hashtag #MeToo gemunt werd op Twitter, werd de term me-too al gebruikt voor sommige nieuwe geneesmiddelen. Als een bepaald medicijn met veel succes op de markt komt, willen concurrenten graag een graantje meepikken door een vergelijkbare stof te maken. Omdat er minieme verschillen zijn, kan de werking en de bijwerking van zo’n geneesmiddel wat afwijken van het origineel. Die verschillen worden in de  promotiecampagnes sterk benadrukt, maar dokters en patiënten merken daar meestal weinig van. Eigenlijk is de ontwikkeling van die me-too middelen dus zonde van het geld. Het enige voordeel is dat de concurrentie toeneemt en dus de prijs gedrukt wordt.

Hoge prijzen

Er is de laatste tijd veel kritiek op de farmaceutische industrie vanwege onverantwoord hoge prijzen voor nieuwe medicijnen, maar we vergeten wel eens dat heel veel medicijnen juist erg goedkoop zijn. Nieuw is ook lang niet altijd beter. Er zijn veel geneesmiddelen al heel lang beschikbaar en dan speelt bescherming van de producent via een octrooi geen rol meer.

Onlangs wijdde ik in Tijd voor MAX een item aan prednison. Dat middel wordt al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt voor heel veel verschillende aandoeningen, zoals astma, de ziekte van Crohn, MS, artrose, eczeem en reuma. Het kost nog geen 5 cent per tablet. Het wordt soms een paardenmiddel genoemd omdat de bijwerkingen gevreesd worden, maar in lage dosering, gedurende een korte periode of precies op de juiste plek toegediend werkt het fantastisch zonder noemenswaardige nadelen.

Nieuwe medicijnen

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen kost veel geld en dat moet worden opgebracht door de verkoop ervan. Soms komt maar 1 op de 1000 potentiële stofjes uiteindelijk als geneesmiddel op de markt. De farmaceutische industrie is niet erg transparant over die ontwikkelingskosten, maar de winstpercentages van die firma’s liggen aanzienlijk hoger dan die in andere sectoren van de gezondheidszorg. Soms zijn de prijzen voor nieuwe medicijnen exorbitant, of om met de woorden van oud-premier Kok te spreken, ‘exhibitionistisch’ hoog. En dat lijkt verdacht veel op het grensoverschrijdend gedrag in die #Metoo verhalen.

Geef een reactie