Je kunt er maar beter op tijd bij zijn

Stelt u zich voor dat tijdens de wedstrijd Ajax-Feijenoord de buitenspelregel wordt afgeschaft. De wereld zou te klein zijn. Want tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen, dat mag niet. Toch is dit in het recht de dagelijkse praktijk.

Rechtsregels zijn namelijk afhankelijk van de hoek waaruit de politieke wind waait. Gaat u maar na hoeveel er de laatste jaren gemorreld is aan sociale zekerheden, zoals de AOW en de pensioenen.

Tijdig voorbereidingen treffen

Bij belangrijke veranderingen is het in de eerste plaats zaak dat deze tijdig worden aangekondigd. Zodat de mensen die ermee te maken krijgen, zich er (financieel) op kunnen voorbereiden. Dus niet zoals het ABP dat doet: daags voor Kerst doodleuk meedelen dat per februari 2018 (in eerste instantie zelfs per januari) de Anw-compensatieregeling niet meer bestaat. Het betekent dat het ABP voor circa 15.000 mensen de voor hen broodnodige aanvulling op het partnerpensioen volledig heeft afgeschaft. Voor zover deze maatregel al had moeten worden genomen, had deze wat ons betreft pas enkele jaren ná de bekendmaking ervan mogen ingaan.

Atrek van hypotheekrente

Laten wij als MAX Ombudsman daarom het goede voorbeeld geven, en nu alvast stilstaan bij het jaar 2031. Vanaf dat jaar vervalt voor veel huizenbezitters de mogelijkheid om hun hypotheekrente af te trekken. Dat zit zo. In 2001 werd een wet van kracht die de hypotheekrenteaftrek beperkt tot een maximale periode van 30 jaar. Deze beperking geldt voor iedereen, ook voor mensen die vóór 2001 al een hypotheek hadden. Deze groep kan vanaf 2001 nog 30 jaar, dus tot 2031, de hypotheekrente aftrekken.

Oudere huizenbezitters

Dit zou geen probleem zijn als iedereen zijn hypotheek in 30 jaar zou aflossen. Maar dat is juist bij deze groep oudere huizenbezitters vaak niet het geval. Nog altijd is 55 procent van alle hypotheekschulden aflossingsvrij. Geen wonder: iemand die vóór 2001 een hypotheek afsloot, kreeg van zijn adviseur te horen dat hij de rente de rest van zijn leven kon aftrekken. Deze oudere huizenbezitters zijn straks dus als eerste aan de beurt. Op 31 december 2030 hebben ze nog wel aftrek, op 1 januari 2031 niet meer.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk wat dit betekent. Stel dat u in 2030 een aflossingsvrije hypotheek heeft van 250.000 euro, tegen 4% rente. Per jaar betaalt u 10.000 euro rente. U krijgt daarvan 37% terug van de belasting, oftewel 3.700 euro. In 2031 krijgt u niets meer terug. Uw woonlasten stijgen met 3.700 euro per jaar. Dat de hypotheekregels zijn veranderd, kunnen we als MAX Ombudsman niet terugdraaien. Maar als u ermee te maken krijgt, heeft u nu in ieder geval nog voldoende tijd om er iets aan te doen. Door bijvoorbeeld alvast te gaan aflossen of een spaarpotje aan te leggen. Wij hopen dat het ABP meeleest.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie