Deskundigen in coronatijd

Onze wereld is klein geworden. ‘Social distancing’ maakt het onderhouden van je contacten een stuk moeilijker. Of in elk geval anders. Het zou beter ‘physical distancing’ kunnen heten, want iedereen gebruikt de beeldtelefoon. Maar je mist het fysieke contact. Die anderhalve meter (én handen wassen én thuisblijven bij klachten) werkt trouwens wel.

Media

In de media hoor je alleen maar over het coronavirus. Praatprogramma’s gaan nergens anders over, de coronaspreekuren op de radio worden druk bevraagd en de kranten voorzien ons van de nodige achtergrondinformatie. Ik doe daar zelf aan mee in Tijd voor MAX. Ik probeer al het nieuws te duiden. Als huisarts ben ik gewend om medische zaken te vertalen naar de patiënt. In dit geval de kijker.

RIVM

Achter de schermen adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team het RIVM. Tijdens de grieppandemie in 2009 werkte dat ook zo en toen zat ik daarbij namens de huisartsen. De wetenschappelijke discussies worden daar gevoerd en die monden uit in een gezamenlijk advies. Wetenschappers hebben niet de waarheid in pacht, maar beter is er niet. De regering probeert alle gegevens om te zetten in een beleid dat iedere burger kan omarmen. En dat lukt eigenlijk heel goed.

Impact

De adviezen om de corona uitbraak te beheersen komen nu nog vooral van medici. Intussen is de maatschappelijke impact van het virus ook heel groot. Dus moeten andere deskundigen ook gaan meepraten over de volgende stap. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de cultuursector moeten naast de zorg ook meedenken. Al die disciplines hebben we nodig. Ook die aspecten moeten in maatregelen worden vertaald.

Mondkapjes

Politici, en ook de media, hebben de neiging om ingewikkelde zaken te verengen tot eendimensionale problemen. Wel of niet een mondkapje bijvoorbeeld. Daarbij spelen wetenschappelijk bewijs over de werkzaamheid (is er niet), beschikbaarheid (zijn er niet genoeg) en ook communicatie een rol. Thuisblijven bij klachten zou wel eens gevaarlijk kunnen leiden tot ‘naar buiten gaan met klachten én een mondkapje’.

Leken

Dan slaat bij mij de ergernis toe. Virologen, infectieziektenspecialisten, IC-artsen, leraren, zorgverleners, economen, communicatie-deskundigen: allemaal hebben ze hun eigen expertise, maar vraag ze niet naar een mening op andere gebieden. Want daarin zijn ze even goed leek als u en ik. De hardste schreeuwers krijgen wel de meeste aandacht. Laten we afspreken dat die deskundigen zich alleen maar uitspreken over hun eigen terrein en dat ze hun mening op andere gebieden alleen maar achter de schermen inbrengen bij de beleidsmakers. Dan vertalen die alle gegevens in een beleid en daar houden we ons dan aan. Dat probeer ik in elk geval.

Geef een reactie

Reacties (12)

 1. Ellymeijboom says:

  Dokter Ted,
  Ik heb een vraag,er wordt gezegd dat je vooral besmet kunt raken door niezen en hoesten,blijf binnen bij klachten.ivm besmetting.
  Maar ik hoor ook dat je een dag voor je klachten hebt al besmettelijk bent, hoe moet ik dat zien?Wat betekent dit voor ons?
  Elly

  1. DokterTed says:

   Misschien ben je inderdaad al eerder besmettelijk, maar de overdracht gaat vooral na niezen of hoesten en dat doe je dan nog niet.

 2. Ceeshm says:

  Goede morgen dames en heren, met alle lof voor goede initiatieven en uw inzet voor anderen wil ik toch aantippen dat slagen van uitgestippeld beleid afhankelijk is van een flinke adder onder het gras. Bij mij in ieder geval ontbreekt vertrouwen in de overheid en vertrouwen is basis voor iedere vorm van succes. Na decennia lang falen in leveren van goed beleid vraagt de overheid nu ineens gehoorzaamheid. Ik heb nog geen politicus gehoord met oprechte excuses voor geld gestuurd beleid dat de doorsnee burger alleen maar heeft beschadigd op veel terreinen. Die wil ik niet allemaal noemen, maar één wel en dat is de gezondheidszorg. Onze gezondheid is ondergeschikt gemaakt aan winstbejag en bezuinigen. Nagenoeg alles in zorg is ten koste van kwaliteit en menselijkheid opgehangen aan absurd hoge beloningen voor z.g. deskundigen, managers, adviseurs, politici en verzekeraars met ook weer hun overbetaalde top en bureaucratie. Ziekenhuizen en verpleeghuizen moesten zo nodig dicht, bekwaam personeel aan het bed wordt structureel onderbetaald en nog niet zo lang geleden en masse ontslagen. Maar de top levert niets in en managet lekker en goed betaald door. Hoog opgeleid zijn en veel geld binnen harken zijn credo op dit terrein waar juist sociaal IQ en onbaatzuchtigheid vereist zijn. Uitgerekend de man onder wiens uitvoerende regie overheidskaalslag binnen de zorg vorm kreeg, Van Rijn, is nu mede verantwoordelijk gemaakt voor het huidige corona voorzieningen beleid. Na al die weken ellende lopen nog steeds zorgverleners aan het bed hun werk te doen met krakkemikkigige of helemaal geen beschermede kleding en worden winst gevende bedrijven financieel vertroeteld. De cijfers vanuit her RIVM zijn dubieus en het wordt aan onze fantasie over gelaten om die maar met 2 of 3 te vermenigvuldigen omdat juiste gegevens ontbreken. Ouderen en zwakken zijn onder het mom triage steeds minder welkom op de IC met het risico dat zij worden opgeofferd voor b.v. een jongere misschien wel criminele of drugsverslaafde onnut. Dat voedt mijn vertrouwen in de overheid allemaal niet ofschoon ik het nut van veel maatregelen wel zie en blij ben met Dr. Ted van Essen.

  1. JAT1950 says:

   ik ben het voor een groot gedeelte met u eens, maar ik beschouw me zelf wel als volledig onwetend over deze zaak, dus een oplossing op dit moment waag ik me niet aan. ik kom uit Friesland, waar we er door de gegeven richtlijnen Toch in geslaagd zijn de minste zieke en overleden mensen hebben. Dus voorlopig hou ik me daar aan vast. Als de tijden weer gewoon is,sta ik naast je om de zorg, en zijn er nog wel enige zaken, terug te reorganiseren, zodat niet de, niet door enige kennis van zaken gehinderde managers, met maar een doel: eigen verrijking, de touwtjes weer in handen krijgen. Ik wens ons en onze medestanders, veel geluk en een mooie oude dag in de toekomst.

  2. w12345 says:

   Ik ben het helemaal met u eens en heb helemaal geen vertrouwen in wat Rutte ons verteld, van wat weer kan, tijdens deze crisis. Ook nog even dit: Ik ben 75 jaar en zit al bijna 2 maanden in mijn huis geïsoleerd en zie bij onze buren opa’s , oma’s, kinderen en kleinkinderen naar binnen gaan. Hoe is het mogelijk dat die mensen zich niet aan de regels kunnen houden. Zijn zij nou gek of ben ik gek om me maar te isoleren van mijn kinderen, kleinkinderen en vrienden!

  3. w12345 says:

   Ik ben het eens met Ceeshm

 3. oosterwijck says:

  Weet U overigens waarom ouderen zoveel meer kwetsbaar zijn voor virussen? … Het menselijk lichaam heeft natuurlijke afweercellen in het bloed, die binnendringende virussen doden. Door medicijngebruik veranderd het afweersysteem en wordt een lichaam meer kwetsbaar. En juist ouderen gebruiken veel meer medicijnen als jongeren, waardoor de natuurlijke afweer tegen binnendringende verminderd. …

  Bravo Ceeshm, U bent een van de weinigen, die de waarheid durven te uiten. Het is precies zoals U zegt (schrijft). U bent één van de weinige zwarte schapen, in een massale kudde meegaande schapen, die zich alles laten welgevallen en niet durven te protesteren.

 4. Gerard1949 says:

  Ik wordt doodziek van die zogenaamde dercundigen.
  Zoals die viroloog Ab Osterhous.
  Met zijn banden met farmaceutische industrie. Hij heeft 10% van de aandelen
  Tijdens de Mexicaanse griep adviseerde hij vacinatie.
  Er werden voor iedere Nederlander 2 vaciinaties gesteld.
  De griepgolf doofde uit.
  Nederland zat met de vacins in zijn maag.
  Uiteindelijk werden de ze venietigd.
  Voor 300.000 euro.
  Bedankt Osterhaus.

 5. OmaNell says:

  Goedendag dokter Ted,
  Kan mijn kleinkind van 2 jaar bij mij op bezoek komen?
  Hij is 3 dagen per week op het KDV. Samen met andere peuters en leidsters.
  1,5 meter afstand houden is geen optie.
  Kan hij mij besmetten?
  Ik ben 71.
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
  Vriendelijke groet.
  Nell Broekhuizen

 6. TvdVeen says:

  Geachte mijnheer,

  uiteraard onderken ik uw deskundigheid als arts. Die is “nicht im frage”, ook als het gaat om uitleg en aanbevelingen mbt het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus. Wat mij echter, en tot mijn spijt en die van anderen die mij hier op hebben geattendeerd, van het hart moet is de weinige compassie die u toont voor het dierenwelzijn in dezen. U beveelt, zonder op z’n minst zichtbare scrupules, het nemen van proeven op apen aan, hetzelfde meldde u deze week over het uittesten van het vaccin op nertsen, omdat deze -ziek geworden door ons mensen (!)- toch al besmet waren. Het ruimen van de dieren keurde u echter om “ethische redenen” ten zeerste af. Echter met geen woord sprak u over de uiterst penibele leefomstandigheden van deze schepselen en het enige doel waarvoor zij worden gefokt; om, opnieuw de mens (!), te behagen met hun bont. Toegegeven, u bent een arts voor mensen, u richt zich louter op ons welzijn, maar het zou u toch sieren meer begaan te zijn met de dieren die aan alle kanten worden opgeofferd voor ons gerief. Misschien meent u het niet, en u zult waarschijnlijk ontkennen dat hun lot u weinig kan schelen afgetekend tegen het lot van ons mensen, maar het komt althans op beeld beslist niet zo over. Het is uiteraard aan u of u mijn woorden ter harte wilt nemen, het is slechts een aanbeveling, nu gedaan in uw richting. Neem de misère van proefdieren en nertsen in ogenschouw, wees niet egocentrisch, gedenk hun leed. Voor het overige wens ik u het goede toe en spreek de wens uit dat u en de uwen wel verschoond zullen blijven van het virus.

 7. Speedy35 says:

  Beste dokter Ted,
  Vandaag uw uitleg gezien over de triage bij tekort aan ic plaatsen. Jongeren gaan eventueel voor op ouderen.
  Logisch verhaal zou je zeggen. Echter, wat als deze jongere het virus hebben opgelopen door roekeloos gedrag(feesten bezoeken e.d.) en de oudere het op een passieve manier heeft opgelopen.

 8. Zoutje says:

  Beste dokter Ted,
  Er bestaan veel wondermiddelen tegen Corona, daarom de volgende vraag:
  Jaren geleden had ik veel last van bijholteontsteking. Op advies van de KNO arts ben ik mijn neus gaan spoelen met zout water, geweldig resultaat. Nog altijd doe ik dat bij (beginnende) verkoudheid.
  Wanneer ik nu tijdens de Corona voor mijn gevoel te dicht bij mensen ben geweest, spoel ik bij thuiskomst mijn neus, is het mogelijk dat ik daarmee eventuele virusdeeltjes verwijder? De virus bevindt zich toch vaak achter in de neusholte? Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Jeannet