corona reizen

Corona en reizen: Geschillencommissie doet foute uitspraak

De hele zomer werden wij met allerlei corona-vraagstukken geconfronteerd. Het ene juridisch ingewikkelder dan het andere. Omdat we niet alles konden oplossen voor u, hebben we ook veel mensen moeten doorverwijzen naar de geschillencommissie. Met vraagstukken die in feite juridisch glashelder waren. Maar de commissie dacht daar anders over. En daarmee komt de rechtszekerheid in het geding!

In de wet op de reisovereenkomst is duidelijk geregeld dat als iemand (met een pakketreis) zijn reis niet (af) kan maken door onvoorziene omstandigheden, de reiziger zijn geld terugkrijgt. Indien de reis al was aangevangen, krijgt de reiziger prijsvermindering voor de niet genoten reisdagen. Er valt over te discussiëren of dit een eerlijke kostenverdeling is ten tijde van corona, maar die discussie laten we graag over aan anderen. De wet is de wet. Als die moet veranderen op dat punt, zal de lobby van de reisorganisaties in Europa aan de slag moeten.

Buiten alle discussie

Want ja, we hebben het hier over Europees recht. Niet zomaar een recht, maar een ‘dwingend’ recht. Er mag niet van worden afgeweken. Bovendien gaat het hier om ‘bijzondere’ bepalingen. Die gaan weer vóór op de algemene bepalingen van het algemene verbintenissenrecht. Kortom: er valt niet over te discussiëren. Die prijsvermindering of teruggave van gemiste reisdagen moet plaatsvinden. Het enige waar de reiziger geen beroep op kan doen is aanvullende schadevergoeding.
Tot onze verbazing is één van de eerste door de commissie gepubliceerde uitspraken faliekant fout. We worden gesteund in deze mening door meerdere juridische (consumenten)organisaties, deskundigen en prof. dr. Marco Loos (hoogleraar Europees Consumentenrecht). Een reiziger naar de Verenigde Staten krijgt de kosten van de niet genoten reisdagen niet terug. Wat het extra vreemd maakt, is dat in een uitspraak van een paar dagen eerder, betreffende een reis naar Suriname, wél van de juiste juridische argumentatie wordt uitgegaan.

Geen beroep mogelijk

Bij de geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. Er staat slechts een marginale toetsing open. Dat houdt in dat alleen naar de procedure wordt gekeken en niet naar de inhoud. Nu echter in strijd met het Europese recht wordt gehandeld, zou deze foute uitspraak waarschijnlijk sneuvelen.
We hebben aan de geschillencommissie gevraagd of wij contact konden krijgen met de betreffende consument. Dat kon niet. We kunnen deze meneer of mevrouw dus niet vertellen dat er een foute uitspraak is gedaan. Op de inhoud van de zaak gaat de commissie niet in: “Het is inherent aan de onderhavig problematiek dat er beslissingen kunnen worden genomen waarbij de uitkomsten van elkaar kunnen afwijken. Dat is nu eenmaal de rechtsontwikkeling in dit soort zaken.”

Wij maken ons zorgen

Juist die laatste zin baart ons zorgen. Het toont namelijk gebrek aan kennis van de rechtsregels en tevens weinig zicht op kwaliteitsbewaking binnen zo’n grote organisatie die een belangrijk alternatief is voor de gewone rechter.
Daarom zoeken wij u! Helaas worden nog steeds niet alle uitspraken gepubliceerd door de geschillencommissies. Geef ons uw uitspraken! En was u degene die in de Verenigde Staten was en bent u daarna naar de commissie is gegaan? Bel ons! Wij komen hier zéker op terug!

Bent u MAX-lid en wilt u graag het advies van MAX Ombudsman? Dan kunt u elke werkdag tussen 10 en 12 uur kosteloos bellen naar nummer 035-6775511.

Geef een reactie