zaken

Als u uw zaken niet meer zelf kunt regelen

Het kan ons allemaal overkomen. Door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval bent u niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen. Om te voorkomen dat er dan beslissingen worden genomen waar u niet achter staat, kunt u een volmacht of levenstestament laten opstellen.

In een volmacht of levenstestament staan uw wensen voor als u zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Zo houdt u zelf de regie over uw leven, ook als u zelf niet meer kunt beslissen.

Levenstestament en volmacht

In een volmacht legt u vast wat er moet gebeuren als u dat zelf niet meer kunt. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit 2 volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. Alle zaken die u geregeld wilt hebben, worden dan vastgelegd in één akte. In een levenstestament of volmacht wijst u een gevolmachtigde aan. Dat is een vertrouwenspersoon die namens u mag handelen. Wie dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit kan uw partner zijn of één van uw kinderen, maar bijvoorbeeld ook een goede vriend. U geeft gedetailleerd aanwijzingen aan de vertrouwenspersoon en legt al uw wensen vast. Denk daarbij aan het regelen van uw financiële zaken of wat er moet gebeuren bij de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen. Maar denk ook aan praktische zaken, zoals het verzorgen van uw huisdier. Daarnaast geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat en bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelen.

Naar de notaris

Voor het opstellen van een volmacht of levenstestament adviseren wij u om naar een notaris te gaan. Het gaat hier namelijk om een juridisch document en de notaris controleert onder andere of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast of u geestelijk in staat was om dit zo te doen.

Wees er op tijd bij

Tip: regel zaken op tijd! Als u geen volmacht heeft afgegeven en hier ook niet meer toe in staat bent, dan zal de kantonrechter voor de behartiging van uw zaken iemand aanstellen:
• bewindvoerder: voor mensen die hun financiële zaken niet meer kunnen regelen;
• mentor: voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen, zoals beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding;
• curator: voor mensen die handelingsonbekwaam zijn, niet in staat om hun persoonlijke en financiële zaken te regelen. Hier hebt u dan geen invloed meer op. Ook is het niet altijd zo dat uw partner dan bijvoorbeeld als bewindvoerder wordt benoemd.

Meer informatie? Ga dan naar notaris.nl.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie