Wanbetalersregling werkt niet

Wie bij een zorgverzekeraar grote betalingsachterstanden en een wanbetalersregeling heeft, wordt vaak aan zijn lot overgelaten. Dat staat in het…

Meer