Bram van der Vlugt

Bram van der Vlugt vertelt zijn oorlogsverhaal in videoproject

Op 4 mei worden er normaal gesproken overal in het land herdenkingen georganiseerd, zo ook in Madurodam in Den Haag. Daar vindt sinds een aantal jaar de Nationale Kinderherdenking plaats, een herdenking van oorlogsslachtoffers speciaal voor kinderen. Ook die kan in 2020 niet doorgaan. Wél is er een speciaal lesprogramma ontwikkeld waar ook voormalig Sinterklaas Bram van der Vlugt een bijdrage aan levert.

Alternatief

2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding, maar inmiddels is het natuurlijk het coronavirus dat al maanden de boventoon voert. Hoewel het virus nu het echte gesprek van de dag is, is het natuurlijk belangrijk om ook stil te staan bij 75 jaar bevrijding. De stichting achter de Nationale Kinderherdenking heeft om die reden een alternatief lespakket samengesteld voor bassischoolkinderen. Het lespakket, dat Verhalen in Beeld heet, bestaat uit een reeks filmpjes waarin mensen van verschillende generaties vanuit verschillende perspectieven vertellen over het oorlogsverhaal dat zij met zich meedragen.

Verhaal van Bram van der Vlugt

Hoewel de filmpjes dus zijn ontwikkeld voor jonge kinderen, kunt u ze natuurlijk ook bekijken. In 1 van de videos komt acteur Bram van der Vlugt, die u waarschijnlijk wel kent als Sinterklaas, aan het woord. Van der Vlugt is nu 85 en was dus een kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Der Vlugt woont destijds in Scheveningen, maar daar moet de familie vertrekken als de Duitsers besluiten dat er in Scheveningen niet meer gewoond mag worden.

Hij verhuist samen met zijn broer Fred en vader naar Den Haag. Zijn moeder is er niet. Zij wordt een jaar eerder opgepakt omdat zij Joods is en geen ster wil dragen.

Volgens zijn vader is de familie  in Den Haag veilig voor wat er nog komen gaat, maar op 3 maart 1945 lijkt het mis te gaan. In onderstaande video vertelt Bram van der Vlugt zijn verhaal.

Andere Verhalen in Beeld

Naast Bram van der Vlugt doen ook andere mensen bun verhaal. Zo vertelt de 38-jarige Bosnische Leila Prnjavorac over de oorlog in voormalig Joegoslavië. Zij is 9 jaar als de oorlog begint in haar woonplaats Doboj, een plek waar zij tot 1,5 jaar na de start van de oorlog blijft wonen.

Een ander verhaal is afkomstig van Ger de Wind, die 14 is als de Tweede Wereldoorlog tot een einde komt. Hij vertelt dat hij destijds altijd naar school loopt met het kleine, Joodse jongetje Fransje. Op een dag loopt Fransje niet meer mee. Hij is met zijn familie naar Wassenaar gevlucht waarna zijn hele familie tegelijk zelfmoord pleegt uit angst voor de gaskamers. Op de YouTube-pagina van Madurodam  kunt u deze zijn en meer video’s bekijken.

MAX Ouderenjournaal

Het MAX Ouderenjournaal besteedt op 28 april 2020 aandacht aan Verhalen in Beeld. U ziet het MAX Ouderenjournaal elke werkdag rond 16.40 uur op NPO 1.

Geef een reactie