Schiphol

Piloten luiden de noodklok: zorgen over veiligheid Schiphol

Piloten luiden de noodklok; “alles vliegt kriskras door elkaar boven Schiphol.” Volgens pilotenvereniging VNV moet Schiphol meer doen aan de veiligheid. Het is boven Schiphol en op de grond complex geworden door het toenemend aantal vluchten. Dit met alle gevolgen van dien.

Bijna-botsingen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt in april 2017 naar buiten met een alarmerend rapport over de verkeersveiligheid van Schiphol. Uit het rapport komt onder andere naar voren dat er regelmatig bijna-botsingen zijn op de luchthaven. De oorzaak hiervan is de ligging van de start- en landingsbanen. De banen kruisen elkaar en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties.

Wisselen van landingsbanen

Een andere zorg van de piloten is de vele wisselingen van landingsbanen. “Op Schiphol weet je nooit wat je te wachten staat”, zegt Arthur van den Hudding, voorzitter van de VNV tegen de Telegraaf.  “Er wordt wel 16 keer per dag van landingsbaan gewisseld, omdat men de hinder wil beperken.”

Veiligheidssysteem

KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zeggen druk bezig te zijn met een integraal veiligheidsmanagementsysteem. De piloten zeggen daar nog weinig van te merken en hebben het gevoel dat Schiphol en het ministerie van Infrastructuur de noodzaak onvoldoende inzien.

(Bron: Telegraaf/RTL Nieuws)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    De planning van dit bericht, lijkt me afgestemd op de voorgenomen verhuizing naar Lelystad. Natuurlijk is de drukte op Schiphol een dreigend gevaar, maar dat is al jaren zo. De vele bijna-botsingen werden altijd zorgvuldig verborgen gehouden en nu een verhuizing op stapel staat, worden deze bijna-botsingen in de media gebracht. Deze verhuizing is overigens alleen maar een verschuiving van het probleem. Het werkelijke probleem is de roofbouw op de luchtvaart. Een werkelijke oplossing is: minder vliegbewegingen. Maar dat is nadelig voor de inkomsten van de BV Nederland. Dan maar liever, zo af en toe een vliegramp met honderden doden, in de lucht en nog enkele honderden doden op de grond. De heilige Euro moet nu eenmaal rollen.
    PS. Het verminderen van het aantal vliegbewegingen, scheelt ook aanzienlijk in het aantal Astma en COPD patienten. Ook mooi meegenomen.